Vel stad

Sauda

Industriarbeidarmuseet og Åbøbyen

Opplev industrihistoria i Sauda

OPNINGSTIDER

Ope i sommarsesongen

Omvisning for grupper etter forespørsel

PRIS

Kr 60, barn kr 30, familie kr 150

Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet

KONTAKT

Industriarbeidarmuseet
Håkonsgaten 51-53, 4200 Sauda

Ryfylkemuseet
Tlf (+47) 52 79 29 50, post@ryfylkemuseet.no

 

ÅBØBYEN
Åbøbyen er eit av dei best bevarte bustadområda for arbeidarar og funksjonærar vi har frå utbygginga av den kraftkrevjande industrien her i landet.

Byanlegget, eller Amerikanarbyen som det og vert kalla, har flotte eksempel på nyklassisistisk arkitektur frå 1920-talet og funkis- og etterkrigsarkitektur.

Bustadområdet ved Sauda smelteverk har tydelege spor etter dei sosiale skilja, med arbeidarbustadane nærast fabrikken, funksjonærbustadane lenger oppe og direktørvillaen lengst borte frå fabrikken og opp i høgda.

Harmonien i bymiljøet, variasjonane, detaljane og dei høge arkitektoniske kvalitetane gjer det spesielt spennande å vandre gjennom byen.

INDUSTRIARBEIDARBOLIG
I fire-familiehuset i Haakonsgate 51-53 har Ryfylkemuseet etablert Industriarbeidarmuseet. I den eine enden av huset er første etasje innreia, som då huset var nokolunde nytt på 1920-talet, medan andre etasjen har fått eit 1960-tals interiør. I andre enden er det ei utstilling om industrihistoria i Sauda, med fokus på arbeidarane.

 

 

TILKOMST
Industriarbeidarmuseet ligg i gåavstand frå handlegatene i Sauda. Gå mot Sauda Stadion og ta av inn mot Håkonsgata. Industriarbeidarmuseet ligg til høgre eit lite stykke inn på denne vegen (Adresse: Håkonsgata 51-53).