Vel stad

Suldal
RFF2013-093-327

Nesasjøhuset

Hovudsete, museumsbutikk, kafé og utstillingar

OPNINGSTIDER
Kvardagar kl. 9-15, laurdagar kl. 11-15

Utvida opningstider i sommarferie og skuleferie

Omvisning for grupper etter førespurnad

PRIS
Gratis inngang til kafé og museumsbutikk.
Inngang utstillingane: kr 60, barn kr 30, familie kr 150
Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet

KONTAKT
Nesasjøhuset
Nordenden 14, 4230 Sand, Tlf (+47) 52 79 29 50

Ryfylkemuseet
Tlf (+47) 52 79 29 50,  post@ryfylkemuseet.no

Nesasjøhuset  er hovudsetet til Ryfylkemuseet. Huset ligg flott til i Nordenden på den autentiske/idylliske strandstaden Sand. Sand ligg langs Nasjonal Turistvei Ryfylke i Skattkameret Suldal midt i Ryfylke.

Sjøhuset blei bygd i dei gode sildeåra kring 1850. Her blei nøter og båtar lagra og silda salta. Seinare har huset vore brukt som tønnefabrikk og til ulike lagerformål. Ryfylkemuseet flytta inn i huset i 1991.

Her er det utstillingar, museumsbutikk, ein kafé og ei rekke arrangement gjennom året.

MUSEUMSBUTIKK
I første etasje er det ein flott museumsbutikk med eit godt utval av lokalhistorisk litteratur, lokale handverksprodukt, smykke av norsk design, mm. I sommarsesongen (1. juni til 31. august) er også Suldal Turistkontor lokalisert her.

KAFE
På Nesasjøhuset er det ein fin kafé med utsikt mot Sand og fjorden. Her kan ein kjøpe seg ein god Fair Trade kaffi med nysteikte vaflar med syltetøy og rømme. Me har sitteplasser ute og inne om sommaren.

BRØDRENE AF SAND
I sommarsesongen ligg jekta Brødrene af Sand utanfor museet dersom ho ikkje er på tur.
NB: I 2016 ligg båten i Finnøy for grundig restaureringsarbeid.

 

UTSTILLINGANE
I 2. og 3. etasje har vi både skiftande og faste utstillingar. I 2. etasje viser vi fram Mitt Ryfylke, ei utstilling om livstil og levemåtar i Ryfylke. Lær om næringslivet, vasskrafta, turismen, geografien, bedehuskulturen, innvandringa i Ryfylke og mykje meir. Dette blir formidla gjennom tekst, bilete, gjenstandar og video, og ein kan få meir informasjon gjennom dei forskjellige fordjupningstasjonane. Her kan du altså bli betre kjent med Ryfylke, regionen du er tilstade i.

KVITEBJØRNEN
I 3. etasje har vi Kvitebjørnen. Ein interaktiv utstilling for barn som inviterer til leik og fantasi. Utstillinga byggjer på ei forteljing av den lokale forfattaren Rasmus Løland (1861-1907). Løland er ein av dei viktigaste forfattarane innan nynorsk barnelitteratur. I utstillinga møter barna ei eventyrverd der dei kan vandre gjennom forteljinga, kle seg ut, klatre i borger, leika konge i speglsalen, lage leiker av kongler og kvister eller setje seg ned å lese ei bok.

 

MITT RYFYLKE
I 2. etasje står Mitt Ryfylke, ei utstilling om livstil og levemåtar i Ryfylke. Gjennom tekst, bilete, gjenstandar og video, kan ein lære om næringslivet, vasskrafta, turismen, geografien, bedehuskulturen, innvandringa i Ryfylke og mykje meir. Vi har fleire fordjupningsstasjonar i utstillinga kvar ein kan bli godt kjent med Ryfylkeregionen.

TILKOMST
Nesajøhuset ligg flott til i Nordenden på strandstaden Sand.