NYE OPNINGSTIDER 2019

NYE OPNINGSTIDER 2019

NYE OPNINGSTIDER 2019

Frå 1. januar 2019 endrar vi på opningstidene på Nesasjøhuset, hovudsetet vårt på Sand.

Frå januar er utstillingane, butikken og kaféen ope kvar mandag til fredag kl. 11-15, og  kvar søndag kl. 11-15.

Me ønskjer gamle og nye kundar hjarteleg velkommen til ein tur innom søndagskaféen vår, vi har god kaffi og nysteikte vaflar.

Kontortida vår er uendra: mandag til fredag kl. 9-15

I skuleferier og på spesielle dagar utvidar vi opningstidene (følg med på våre kanaler).

Bli Medlem