26.07.2021 – Gratis synfaring med rådgiving for eigarar av eldre bygningar i Suldal kommune

26.07.2021 – Gratis synfaring med rådgiving for eigarar av eldre bygningar i Suldal kommune

Har du eit gamalt hus som du er usikker på korleis du skal halde ved like? Er du i tvil om du skal rive eller sette i stand? Lurer du på kva tiltak som bør prioriterast, og kvar du kan få tak i materialar og den rette kompetansen? Er du usikker på kva støtteordningar som kan vera aktuelle? Då kan du få besøk av ein av handverkarane eller antikvarane frå Ryfylkemuseet, heilt gratis

Les meir her

Bli Medlem