16.11.2022 – NY BOK – Lungebrannen av Mads Drange

16.11.2022 – NY BOK – Lungebrannen av Mads Drange

Arbeid til alle. Ei løn å leva av. Innlagt straum og vatn
i nye arbeidarbustader. Det amerikanske storkonsernet
Union Carbide bringa håp og framtidstru til det vesle
vestlands-samfunnet på byrjinga av 1920 talet. Frå enkle
kår og tungdrivne gardar fekk no også bygdefolket i Sauda
ta del i industrialiseringa av Norge; Fossane var temma,
fabrikken bygd, og røyken som steig opp mellom nutane
bar bod om ei betre framtid.
Så byrja folk å døy.

Lungebrannen-liten

«Lungebrannen» er forteljinga om ein dødeleg epidemi som
herja i den vesle industristaden Sauda i mellomkrigstida.
Ein sjukdom som krav nærmare 200 menneskeliv, og som har

Kjøp den i museumsbutikken i Nesasjøhuset på Sand i Suldal, Nordenden 14, 4230 Sand
Opningstider ond-søn 11.00-16.00

Eller du kan bestilla den i nettutikken vår: Nettbutikk, bestill dine museumsbøker her (ryfylkemuseet.no)

Bli Medlem