28.04.2023 – Strategisk plan ute på høyring

28.04.2023 – Strategisk plan ute på høyring

Strategisk plan ute på høyring!

Den strategiske planen er den overordna strategien og visjonen for museet si verksemd. Det er her vi seier kvifor vi gjer ting og sett kursen. Basert på dette utarbeidar museet Handlingsprogram, som definerer overordna mål, samt handlingsmål og prioriteringar dei neste to åra

Du finn høyringsutkastet i PDF her. For dei som er interessert og har lyst å fordjupe seg, så kan det vere interessant å lese Handlingsprogrammet også. Det finn du her

Vi vil gjerne invitera til å gi innspel til høyringsutkastet, før planen blir ferdigskrive og vedtatt i styret. Innspel sendast til aneh@ryfylkemuseet.no. Frist for innspel er 10. juli 2023.

Bli Medlem