Hjelmeland
RFF2013-093-066

Hjelmeland Bygdemuseum

Ein rekonstruksjon av svunne tider
OPNINGSTIDER Hjelmeland bygdemuseum er stengt.       KONTAKT Ryfylkemuseet tlf (+47) 52 79 29 50

Hjelmeland Bygdemuseum har ei variert gjenstandssamling som er tematisk utstilt.

 ELDHUSET
«Eldhuset» synar ei rekke gjenstandar som var nytta til matlaging.

SKOMAKARVERKSTADEN
I Hjelmeland var det mange skomakarar, og i «skomakarverkstaden» har ein forsøkt å attskape dette miljøet.

HUSMANNSSTOVA
Det var og mange husmenn i Hjelmeland. I «husmannsstova» kan ein kanskje treffe på husmannen sjølv

TILKOMST
Bygdemuseet ligg i Vågahuset, vegg i vegg med biblioteket.
Frå ferjekaien kjører du mot Årdal, i rundkjøringen tar du til venstre.

Bli Medlem