Vel stad

Hjelmeland
RFF2013-093-066

Hjelmeland Bygdemuseum

Ein rekonstruksjon av svunne tider

OPNINGSTIDER
mandag, tysdag, onsdag og fredag: kl. 10-15.30
torsdag: kl. 10-18.30

Hjelmeland bygdemuseum følger Hjelmeland Bibliotek sine opningstider

Omvisning for grupper etter førespørsel

INNGANG
Gratis

KONTAKT
Hjelmeland Bygdemuseum
Vågavegen 115, 4130 Hjelmeland
tlf. (+47) 404 39 001 / 51 75 00 00

Ryfylkemuseet
tlf (+47) 52 79 29 50

Hjelmeland Bygdemuseum har ei variert gjenstandssamling som er tematisk utstilt.

 ELDHUSET
«Eldhuset» synar ei rekke gjenstandar som var nytta til matlaging.

SKOMAKARVERKSTADEN
I Hjelmeland var det mange skomakarar, og i «skomakarverkstaden» har ein forsøkt å attskape dette miljøet.

HUSMANNSSTOVA
Det var og mange husmenn i Hjelmeland. I «husmannsstova» kan ein kanskje treffe på husmannen sjølv

TILKOMST
Bygdemuseet ligg i Vågahuset, vegg i vegg med biblioteket.
Frå ferjekaien kjører du mot Årdal, i rundkjøringen tar du til venstre.

Bli Medlem