Kolbeinstveit, smia

Kolbeinstveit, smia

RFF2016-224-010

den restaurerte smia på Kolbeinstveit

Bli Medlem