Frå Internasjonal kafe, Ryfylkemuseet.

Frå Internasjonal kafe, Ryfylkemuseet.

RFF2013-093-323

Bli Medlem