Vel stad

Suldal

Strandstaden Jelsa

Skulemuseum og kyrkje

OPNINGSTIDER 2023

Fredag, laurdag og søndag i juli kl. 12.00-17.00

Grupper (over 10 pers) må varslast på førehand til Suldal Vekst tlf 99563001

Omvisning for grupper på førespurnad

PRIS

Det er mogeleg å leiga audioguide, inkl. inngang til Skulemuseet kr 100,-

Utan inngang kostar det 50,- å leige audioguide

Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet Hugs medlemskort

KONTAKT

Jelsa kyrkje og skulemuseum
Sandane 33, 4234 Jelsa

Ryfylkemuseet
Tlf (+47) 52 79 29 50,  post@ryfylkemuseet.no

STRANDSTADEN
Jelsa er den best bevarte strandstaden i Ryfylke, og blei sommaren 2008 kåra til den mest idylliske plassen i Rogaland på NRK radio. Strandstaden har røter tilbake til 1600-talet då Jelsa var viktig som kyrkjestad og hovudsokn. I Jelsa finst i dag eit koseleg miljø av småhus frå 1700-talet med den vakre trekyrkja frå 1647 som nærmaste nabo.

SKULEMUSEET
I eit av desse små husa finn ein Skulemuseet «Den Riibergske Stiftelse». Skulehuset vart bygd i 1774 for midlar frå ei stifting oppretta av Marcille Riiberg i 1755. Skulen var både barneskule for barna på Jelsa, og den fungerte som gratis lærestad for to ungdommar om gongen i to år, slik at dei seinare kunne gå ut i bygdene som dugande lærarar i omgangsskulen. I over 40 år sendte Den Riibergske Skule ut lærarar i Ryfylke fram til lærarutdanninga i 1820 vart skrinlagt av økonomiske årsaker. Barneskulen heldt fram i huset til først på 1900-talet. Etter initiativ frå personalet ved Jelsa skule blei skulehuset restaurert og gjort om til museum i 1983.

Skulehuset på Jelsa er eit viktig skulehistorisk minne, men det er òg ein bygning som er viktig for sentrumsmiljøet, og som bidreg til å fortelje strandstadhistorie.

I sommarsesongen har vi omvisingar som omfattar både skulehuset og kyrkja på Jelsa. Oppmøte er i den vesle bua på strandstaden.

TILKOMST

Følg riksveg 517 Jelsavegen eller 686 Økstrafjordvegen til strandstaden.

Bli Medlem