Vel stad

BYGGNETTVERKET

Nasjonalt nettverk for bygningsvern og handverkskompetanse på museum, Byggnettverket, blei etablert 28.01.2003 på oppmoding frå tidlegare ABM-utvikling og på initiativ frå Hedmarksmuseet, Ryfylkemuseet, Rørosmuseet og Sunnmøre museum.

Byggnettverket har som formål å styrke den faglege posisjonen og gjera musea meir synlege i arbeidet med bygnings- og fartøyvern.

Nettverksmøtet er styringsorgan for Byggnettverket. Det blir halde minst eit nettverksmøte i året. Dette ambulerer mellom medlemsmusea. Leiaren ved musea, og alle på museet som arbeider med bygningsvern og handverkskompetanse kan delta på møtet.

Ryfylkemuseet er leiar for Byggnettverket og har ansvar for innkalling til møtet.
I 2014 blei det valt eit AU for nettverket. AU førebur møte i samarbeid med arrangør og blir innkalla når større saker skal avgjerast.

Her er avtalen til nettverket.

 

SAMANSLÅING AV DEI NASJONALE MUSEUMSNETTVERKA HANDVERKNETT OG BYGNETTVERK

Ryfylkemuseet har leia det nasjonale nettverket for bygningsvern og handverkskompetanse på musea sidan oppstarten i 2003. Tida er no moden for samanslåing med Handverksnett. Dette skjer på fellessamlinga på Telemark Museum 21. – 22.september. Saman skal ein stå sterkare i utvikling av kompetanse og som pådrivarar for betre bygningsvern.
Nettverkssamlinga denne gongen ser ut til å samla rundt 15 institusjonar. Dei er alle av dei som har vore mest aktive frå oppstarten i 2003.

Nettverksavtale
program
saksliste
val av au
deltakerliste

TIDLEGARE OG PÅGÅANDE PROSJEKT

GJENNOMFØRTE MØTER

 • 12-13. januar 2017: Avsluttingskonferanse – klimautfordringane i bygningsvernet, Program
 • 7.-8.september 2016. Jærmuseet. Program, referat, og bilder frå Garborgheimen, stovehsuet på Hå gamle prestegard, og Aude Motland.
 • 17. -18.september 2015. Bymuseet Bergen. Program, referat.
 • 02. -03. oktober 2014. Glomdalsmuseet. Program, referat
 • 17.-18. september 2013. Sunnmøre museum: referat
 • 13. – 14. september 2012. Hjerleid, Senter for bygdekultur, Dovre. Referat, Foredrag ved Steinar Moldal: Materialbank på rot, Materiallære.
 • 06.-07. oktober 2011. Geitbåtmuseet, Husasnotra, Kristiansund. Referat, foredrag: Kultur og geografi, Næming.
 • September 2010. Nettverksmøte hjå Vest-Agder museet, Kristiansand. Foredrag: Milnbrygga.
 • 03.- 04. september 2009. Setesdalmuseet. Referat, foredrag: Prosessen bakom.
 • 27.-29. august 2008. Ryfylkemuseet, Sand
 • 03.-04. april 2008. Hedmarksmuseet, Hamar
 • 2007. Romdalsmuseet, Molde
 • 10.11. mai 2006. Rørosmuseet
 • 12.-13. september 2006. Telemarksmuseet, Skien
 • 26.-27. april 2005. Sunnmøre Museum, Ålesund
 • 06.-07. mai 2004. Hedmarksmuseet, Hamar
 • 07.-08. oktober 2003. Ryfylkemuseet, Sand. Referat.