RYFYLKEMUSEET FÅR NY DIREKTØR

RYFYLKEMUSEET FÅR NY DIREKTØR

Styret i Ryfylkemuseet tilsette denne veka Anna Ehrhardt som etterfølgjar til Sveinung Søyland Moen i direktørstillinga ved museet.

Anna Ehrhardt kjem til Ryfylkemuseet frå stillinga som fagsjef ved Helgeland Museum og har sidan 2009 opparbeidd seg solid kompetanse frå museumsbransjen. Som fagsjef har ho hatt overordna ansvar for den faglege utviklinga ved Helgeland Museum, og har vore sterkt involvert i utviklinga av det strategiske planarbeidet ved museet. Ei sentral oppgåve har vore fagleg rådgjeving til direktøren og avdelingsleiarane. Ho har tidlegare òg vore leiar for avdelinga Vevelstad ved same museum.

Ehrhardt har i tillegg erfaring frå Museet Midt i Nord-Trøndelag der ho var distriktskonservator i tre år. I denne stillinga samarbeidde ho med seks kommunar i regionen som rådgjevar i museumsfaglege spørsmål, kulturminnevern og kulturformidling, samt vidareutvikling av samarbeidet mellom museet og kommunane.

I denne perioden har Ehrhardt òg tatt fleire kurs innan personalleiing. Ho har elles hatt fleire relevante verv mellom anna som styrerepresentant for dei tilsette ved Museet Midt og styremedlem i Vevelstad historielag.

Ehrhardt kjem frå Tyskland og har mastergrad i sosial og økonomisk historie med bifag i skandinavistikk og psykologi frå Universitetet i Hamburg. Ho har òg eit årsstudium i faget Museumsmanagement frå same universitet.

Anna Ehrhardt byrjar i stillinga som direktør 2. januar 2018 og personalet ser fram til å ønskja ho velkommen til Ryfylkemuseet.

Bli Medlem