MILJØFYRTÅRN RESERTIFISERING

MILJØFYRTÅRN RESERTIFISERING

Ryfylkemuseet har et meget bevisst forhold til miljøet. Vi satser for å tjene miljøet og ta ansvar for fremtidige generasjoner.

Museet har vore godkjend som Miljøfyrtårn sidan 2014 og har nå blitt resertifisert.  Å vera Miljøfyrtårn inneberer systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. Me oppfyller krav og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvenleg drift og godt arbeidsmiljø.

Idag fekk vi besøk av ordføraren Gerd Helen Bø som kom for å overrekke oss ein blomst i forbindelse med vår resertifisering. Hun påpeikte at Ryfylkemuseet er fremdeles det første og einaste bedrift i Suldal som er Miljøfyrtårn-sertifisert. Og dette i ein kommune som har vedtatt å bli bærekraftig reisemål. Direktøren Sveinung oppfordra kommune til å jobbe vidare med saken.

 

Her kan du lese meir om Miljøfyrtårn.

Bli Medlem