ET INKLUDERENDE MUSEUM. KULTURELT MANGFOLD I PRAKSIS

ET INKLUDERENDE MUSEUM. KULTURELT MANGFOLD I PRAKSIS

ET INKLUDERENDE MUSEUM. KULTURELT MANGFOLD I PRAKSIS

Vår kollega Anette Opheim har bidratt i boka «Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis.» Boka handler om inkludering og kulturelt mangfold i norske museer.
Norske museer skal formidle kunnskap og fortellinger som gir mening for folk i samtid og framtid. I denne boka drøftes erfaringer fra arbeidet med inkludering og kulturelt mangfold ved norske museer. Hvordan kan vi lykkes med å integrere et mangfoldsperspektiv i alle deler av virksomheten, og hva kan gå galt?
Anette Opheim har bidratt med ein artikkel i denne boka, om Mat og integrering. Artikkelen er basert på vårt arbeid med Internasjonal kafé.
Les meir om boka her. Boka er nå til sals i vår museumsbutikk.

Bli Medlem