BEACONS – MUSEET BLIR MOBILT
beacon

BEACONS – MUSEET BLIR MOBILT

BEACONS – MUSEET BLIR MOBILT

Ryfylkemuseet har investert i beacons, eller nettvarder, på godt norsk.
Desse nettvardane blir plassert på våre museumsanlegg. Når du lastar ned appen Ryfylkemuseet på mobilen din, får du informasjon om anlegget du er på, også utanom opningstidene.

I år køyrer vi dette som eit pilotprosjekt, og tanken er å vidareutvikla tilbodet etter kvart.
Allereie 1. juni lanserer me appen Ryfylkemuseet, med ei løype i Sand sentrum.
Følg med, gjennom sommaren skal nettvardane poppe opp på fleire av våre anlegg!

Bilde under:
Beacons er små sendarar som sender ut signal til mobilen din via bluetooth .
https://www.techtreeit.com/portal/2016/10/31/beacons/

Denne artikkel er publisert i samanheng med nyheitsbrevet vårt.
Ønsker du å motta nyheitsbrevet vårt? Send gjerne ein epost til Anna Ehrhardt, aneh@ryfylkemuseet.no.

Bli Medlem