Locations

01.02.2022 – Internasjonal småbarnskafé

Onsdag 9. mars startar me opp med Internasjonal Småbarnskafé, eit tilbod til alle foreldre med born i førskulealder

Vert er museumspedagog Vegard Lindtner

Det blir ulike kulturelle aktivitetar frå gang til gang

Velkommen kl 11.00 kvar onsdag i partallsveker til og med 18. mai 2022

Ta gjerne med matpakke, me byr på kaffi, te og vatn

Bli Medlem