Vel stad

Suldal
Rff1999-102-009

Norsk/skandinavisk–nederlandske relasjonar

Nesasjøhuset

Startar: 28 mai 2019 | KL 19:00

Sluttar: 28 mai 2019 | KL 20.30

Stad: Nesasjøhuset

Norsk/skandinavisk – nederlandske relasjonar

Velkommen til ein kveld med med fokus på norsk/skandinaviske og nederlandske relasjonar. Kees Zandvliet og Ernst Berge Drange har foredrag.

Enkel servering

Inngang: kr. 100

Arrangementet er i samarbeid med Suldal Sogelag

Norsk/skandinavisk – nederlandske relasjonar

Velkommen til ein kveld med to foredrag med fokus på norks/skandinaviske og nederlandske relasjonar.

Vatn, ved og velferd i 17. og 18. århundre v/ Dr. Kees Zandvliet, Amsterdam Museum

Kees Zandvliet er professor i Early modern Amsterdam history på Universitetet i Amsterdam

Kees fortel om korleis handelen påvirka velferden, med fokus på handelen mellom Nederland og Skandinavia, handel med tre, fisk, falkar, oksar, kobber og jern.

Foredraget er basert på ein nyleg publisert studie om dei 500 rikaste familiar i Nederland (som oftest hadde dei internasjonale samband eller dei var migranter). Kees fortel utifrå folk og familiane sitt perspektiv.

 

Enkel servering

Inngang: kr. 100

Arrangementet er i samarbeid med Suldal Sogelag

 

Kees snakkar engelsk men vi tek noko omsetjing innimellom.

Kulturmøte i fjordane og i verdsbyen (Amsterdam) – ryfylkingar og nederlendarar, v/ Ernst Berge Drange, Ryfylkemuseet

Enkel servering.
Inngang: kr. 100

Bilde: Det er ei utallig mengde tømmerfloter som er blitt slept til sagbruk i Ryfylke. På sagbruka vart tømmeret skore opp til bord (deler), sperr og bjelkar av ulike dimensjonar. Dette er aller siste gongen det vart levert tømmer sjøvegen frå Drarvikjå. Det er på slutten av 1980-talet. Njål Eide (Sand) held på å gjera i stand ein flåte som liknar dei gamle kileflåtane, men han nyttar ikkje kilar. Han bitt stokkane saman med tau og ei spesiell løkke som gjer at dei dreg seg saman sjølv under transport. (Eigar: Olga Drarvik. Repro: Ryfylkemuseet).

Bildet er publisert i Typisk norsk, årbok Ryfylkemuseet 2018, artikkel Ernst Berge Drange

Bli Medlem