Vel stad

Suldal

Folkemusikk og nasjonalisme

Nesasjøhuset

Startar: 7 jun 2019 | KL 18:00

Sluttar: 19 sep 2019 | KL 15:00

Stad: Nesasjøhuset

Velkommen til vår nye utstilling Folkemusikk og nasjonalisme.

På hovudsetet vårt Nesasjøhuset på Sand viser vi nå utstillinga Folkemusikk og nasjonalisme

 

Med folkemusikken i sentrum rettes fokus mot konstruktive og destruktive førestellingar om «det norske».

Utstillinga «Folkemusikk og nasjonalisme» er ei vandreutstilling frå Valdres Folkemuseum.

Utstillingsperiode: 7. juni 2019 – 14. oktober 2019.

Både nazistane under andre verdskrig og dei norske nasjonsbyggarane på 1800-talet brukte folkemusikk og folkekultur som politiske reiskap. Middelet var det same, men målet var forskjellig.

«Nasjonalisme» er eit mangfaldig omgrep som er vanskelig å definere. Sidan omgrepet oppstod på 1800-talet, har det endra innhald og betyding ein rekke gongar. I periodar har det stått for noko positivt. I andre periodar noko svært negativt.

Velkommen til utstillinga.

Bli Medlem