Vel stad

Suldal

Lansering av rapporten Barn i bygda

Nesasjøhuset

Startar: 17 okt 2018 | KL 18:00

Sluttar: 17 okt 2018 | KL

Stad: Nesasjøhuset

Onsdag 17. oktober blir det lansering av rapporten Barn i bygda på Nesasjøhuset, Sand.

Enkel servering
Ope for alle

Velkommen!

 

Dokumentasjonsprosjektet Barn i bygda, bygger på intervju med innbyggjarar med og utan innvandrarbakgrunn i Ryfylke, tilsette i kommunane og frivillige som har engasjert seg i integreringsarbeidet. Prosjektet er støtta av Kulturrådet.

Rapporten gir eit innblikk i enkeltpersonar sine tankar og haldningar kring barneoppseding, og haldningar og erfaringar frå og om dei offentlege tenestane når det gjeld integreringsarbeidet.

Bli Medlem