Vel stad

Suldal

Marknadsdag på Kolbeinstveit

Kolbeinstveit

Startar: 12 aug 2017 | KL 11

Sluttar: 12 aug 2017 | KL 17

Stad: Kolbeinstveit

Velkommen til marknadsdag på museumsgarden Kolbeinstveit.

Her vil du få høve til å sjå og kjøpe produkt og varer frå ulike, spennande, lokale produsentar. Det blir servering av tradisjonsmat frå kjøkkenet.

Du kan også helse på dyra på garden eller bli med på leik og aktivitetar for barna.

Gratis inngang.

Har du lyst til å vise fram og selje eigne produkt eller bidra med aktivitet?

Ta kontakt med oss på tlf. 5279 2950 eller send epost til janneke.wijgergangs@ryfylkemuseet.no.