Vel stad

Hjelmeland
RFF2016-144-014

Marknadsdag i Viga

Viga

Startar: 13 aug 2017 | KL 11

Sluttar: 13 aug 2017 | KL 15

Stad: Viga

Velkommen til marknadsdag på museumsgarden Viga.

Her vil du få høve til å sjå og kjøpe produkt og varer frå ulike, spennande, lokale produsentar.

Sal av lokale varer.

Leik og aktivitetar for barna.

Gratis inngang.

Har du lyst til å vise fram og selje eigne produkt eller bidra med aktivitet?

Ta kontakt med oss på tlf. 5279 2950 eller send epost til janneke.wijgergangs@ryfylkemuseet.no.