Vel stad

Suldal

Kurs i søknadsskriving

Kulturhuset i Suldal

Startar: 21 okt 2021 | KL 09:30

Sluttar: 21 okt 2021 | KL 17:00

Stad: Kulturhuset i Suldal

Kurs i søknadsskriving

På dette kurset lærer du korleis du skal gå fram for å søkje støtte til istandsetjing av verneverdige hus, og kvar du kan søkja støtte.

Målgruppe for kurset er eigarar av verneverdige hus, sakshandsamarar og handverkarar.

Kurset er lagt opp slik at tilreisande sørfrå kan bruka hurtigbåt til og frå Sand.

Kvar og korleis søkje støtte til restaurering av kulturminne?

Program

09:30 Velkomen v/Grete Holmboe, leiar i Fortidsminneforeningen i Ryfylke. Presentasjonsrunde. Problemstillingar frå den enkelte, behov for hjelp.
10:00 Korleis og kvar kan du finna historisk informasjon om huset ditt? v/Kirsten Hellerdal Fosstveit, Fortidsminneforeningen Ryfylke
10:30 Kva mulege tilskottsordningar finst? Grete Holmboe
11:00 SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i landbruket) v/Nono Dimby, sakshandsamar Statsforvaltaren i Rogaland. Korleis søkjer ein og kva er viktig å få med i ein søknad?
12:00 Lunsj
13:00 Ein huseigars erfaringar v/Kristin Bern. Gardshus på Foss i Suldal
13:30 Kulturminnefondet og deira rolle v/ Per Hilleren frå Kulturminnefondet. Korleis søkjer ein og kva er viktig å få med i ein søknad?
14:00 Kva kan Ryfylkemuseet bidra med? v/avdelingsleiar/bygningsantikvar Simen Bie Malde.
14:30 Kva kan FMF bidra med? v/leiar i Fortidsminneforeningen Ryfylke lokallag Grete Holmboe
15:00 Erfaringar frå utøvande handverkar v/handverkar Åsmund Kalstveit
15:30 Spørsmål og individuell hjelp.
17:00 Slutt

Påmelding

Meld deg på ved å fylla ut skjema her, eller kontakt Grete Holmboe:

e-post: ryfylke@fortidsminneforeningen.no
tlf: 480 01 359

Påmelding innan 15. oktober.

Kurset kostar kr 200. Dette inkluderer enkel servering. Betaling ved frammøte, eller få tilsendt faktura.

Kurset blir gjennomført i samarbeid med Fortidsminneforeningen, Ryfylke lokallag.

Bli Medlem