Vel stad

Suldal

Ryfylkedagane 2019

Nesasjøhuset

Startar: 7 jun 2019 | KL 10:00

Sluttar: 9 jun 2019 | KL 15:00

Stad: Nesasjøhuset

RYFYLKEDAGANE PÅ MUSEET

Velkommen til Ryfylkedagane, desse dagane skjer det mykje på Nesasjøhuset/Ryfylkemuseet og i Sand sentrum.

 

Velkommen til Ryfylkedagane på museet:

FREDAG
kl 10.00-17.00 Velkommen i vår spennande museumsbutikk og i våre utstillingar

  • Leik og aktivitetar i vår eventyrlege barneutstilling Kvitebjørnen, etter Rasmus Løland sin forteljing
  • Opning av vår nye utstilling ‘ Folkemusikk og nasjonalisme’
  • Ta deg ein rusletur på Strandstaden Sand med skulte fakta og historiar vist fram på mobilen gjennom vår gratis nedlastbare app: Ryfylkemuseet

LAURDAG
kl. 10.00-15.00 Velkommen i vår spennande museumsbutikk og i våre utstillingar

  • Fri leik i vår eventyrlige barneutstilling Kvitebjørnen, etter Rasmus Løland sin forteljing
  • Besøk vår nye utstilling ‘ Folkemusikk og nasjonalisme’
  • Ta deg ein rusletur på Strandstaden Sand med skulte fakta og historiar vist fram på mobilen gjennom vår gratis nedlastbare app:Ryfylkemuseet

SØNDAG
kl 11.00-15.00 Velkommen i vår spennande museumsbutikk og i våre utstillingar

 • Leik og aktivitetar i vår eventyrlige barneutstilling Kvitebjørnen, etter Rasmus Løland sin forteljing
 • Besøk vår nye utstilling ‘ Folkemusikk og nasjonalisme’
 • Ta deg ein rusletur på Strandstaden Sand med skulte fakta og historiar vist fram på mobilen gjennom vår gratis nedlastbare app: Ryfylkemuseet

 

Programmet til Ryfylkedagane finn du her:

På Ryfylkedagane opnar me utstillinga Folkemusikk og nasjonalisme

Med folkemusikken i sentrum rettes fokus mot konstruktive og destruktive førestellingar om «det norske». Offisiell opning fredag 7. juni.

Utstillinga «Folkemusikk og nasjonalisme» er ei vandreutstilling frå Valdres Folkemuseum.

Utstillingsperiode: juni-oktober 2019.

Både nazistane under andre verdskrig og dei norske nasjonsbyggarane på 1800-talet brukte folkemusikk og folkekultur som politiske reiskap. Middelet var det same, men målet var forskjellig.

«Nasjonalisme» er eit mangfaldig omgrep som er vanskelig å definere. Sidan omgrepet oppstod på 1800-talet, har det endra innhald og betyding ein rekke gongar. I periodar har det stått for noko positivt. I andre periodar noko svært negativt.

Velkommen til utstillingsopning!

Fri inngang.

Bli Medlem