Vel stad

Slåttar og viser på langeleik

Slåttar og viser på langeleik

Siddis stova

Startar: 26 aug 2017 | KL 10:00

Sluttar: 26 aug 2017 | KL 17:00

Stad: Siddis stova

Har du lyst til å læra å spela langeleik? Eller utvide repertoaret med nokre nye slåttar?
No har du sjansen! I samarbeid med Rogaland Ungdomslag arrangerer me denne dagen kurs for nybyrjarar kl 10-13 og vidarekomne kl 14-17.
Slåttane du vil læra er frå Rogaland, og kurshaldar er Gøril Ramo Håve.

Om det blir mange påmeldte, køyrer me kurs på søndag og.
Me har nokre langeleikar til utlån til dei som treng.
Pris: medl NU kr 200,-
ikkje-medl NU kr 300,-
Meld deg på til
Lise Karin Meling (RU) mobil: 916 62 438
Gøril mobil: 919 00 312
e-post: goril.ramo.have@ryfylkemuseet.no
Meld deg på innan 15. august

Oppmøte Siddis-stova, Rektor Oldensgate 17, Stavanger