Vel stad

Sauda

Startar: 4 jun 2017 | KL 12

Sluttar: 27 aug 2017 | KL 16

Stad: Industriarbeidarmuseet og Åbøbyen

Opningstider
4.juni-5. juli og 14. aug-31.aug: søndag kl. 12-16
6.juli-13.aug: torsdag, fredag, laurdag, søndag kl. 12-16
Omvisning for grupper etter førespurnad

Inngang
Kr. 60 per person, kr. 30 for barn, kr. 150 for familie
Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet
Eigne prisar på arrangement

Velkommen til Industriarbeidarmuseet. Her kan du oppleve fleire utstillingar

  • Slik budde me før

Sjå leilegheiter i 1920 og 1960-tals stil

Det gjer altid inntrykk å sjå korleis andre har budd og levd.

Velkommen ‘heim’!

  • Skal me leika?

Ein utstilling om leiker og leiketradisjonar

  • På Grand Manila

Utstilling med grafiske trykk av Alvaro Nofuentes

  • basert på Kjartan Fløgstad sin roman Grand Manila