Vel stad

Strand
RFF2017-078-074

Smedsamling

Heia

Startar: 20 okt 2018 | KL 10:00

Sluttar: 20 okt 2018 | KL 17:00

Stad: Heia

Smedsamling
Lær å smi! I samarbeid med Fortidsminneforeningen gjentek me suksessen frå fjorårets smedsamling og inviterer til ny samling 20. oktober.

Påmelding
Meld deg på innan 10. oktober til
ryfylke@fortidsminneforeningen.no

Smedsamling

Lær å smi! I samarbeid med Fortidsminneforeningen gjentek me suksessen frå fjorårets smedsamling og inviterer til ny samling 20. oktober.

Samling for interesserte med muligheit for å laga seg kroker, hakar, bjøller og knivblad.

Instruktørar: Jan Gunnar Helmikstøl, Ted Johnny Taraldsen, Kjell Johnsen m.fl.

Samlinga går føre seg hjå Jan Gunnar Helmikstøl på Heia (Tau).

Maks 20 deltakarar.

Pris medlemmer Fortidsminneforeningen/Ryfylkemuseet kr. 300,-

Pris ikkje medlemmer kr. 500,-

Inkluderer mat.

Kursa er støtta av Studieforbundet kultur og tradisjon.

Påmelding

Meld deg på innan 10. oktober til ryfylke@fortidsminneforeningen.no

Bli Medlem