Vel stad

Suldal
vindurestaurering

Vindusrestaurering

Nesasjøhuset

Startar: 2 nov 2018 | KL 17:00

Sluttar: 3 nov 2018 | KL 17:00

Stad: Nesasjøhuset

I samarbeid med Fortidsminneforeningen inviterer vi til vindusrestaureringskurset
Fredag 2. november kl 17.00-21.00
Foredrag og teori i Ryfylkemuseet sine lokale på Sand.
Laurdag 3. november kl 09.00–17.00
Vindusrestaurering i snekkarsalen på VGS på Sand

Pris (inkluderar material og matservering)
Pris medlemmer Fortidsminneforeningen/Ryfylkemuseet kr. 1.000,-
Pris ikkje medlemmer kr. 1.500,-

Påmelding
Meld deg på innan 21. oktober til ryfylke@fortidsminneforeningen.no

I samarbeid med Fortidsminneforeningen i Ryfylke inviterar vi til eit nytt vindusrestaureringskurs.
Historikk og vernetanker. Enkel restaurering med bytte av treverk der det er nødvendig. Ta med deg eit vindu du vil restaurera!

Teoridel

Foredrag og teori i Ryfylkemuseet sine lokale på Sand.

Fredag 2. november kl 17.00-21.00

Praktisk del

Vindusrestaurering i snekkarsalen på vidaregåande skulen på Sand.

Laurdag 3. november kl 09.00–17.00

Pris

Pris medlemmer Fortidsminneforeningen/Ryfylkemuseet kr. 1.000,-

Pris ikkje medlemmer kr. 1.500,-

Prisen inkluderar material og matservering.

Desse kursa er støtta av Studieforbundet kultur og tradisjon.

Påmelding

Meld deg på innan 21. oktober til ryfylke@fortidsminneforeningen.no

Fortidsminneforeningen, lokallaget

Bli Medlem