Vel stad

FELLESTENESTENE

FELLESTENESTENE

Som oppfølging av tiltak i fylkeskommunen sin Regionalplan for museum 2011 – 2014, har det fram til 2017 blitt etablert ei rekkje fellestenester for musea i Rogaland. Fellestenestene består per i dag av eit konservatorteam, ein fotoarkivarstilling og ein bygningsantikvarstilling. Stillingane er finansiert av Rogaland fylkeskommune.

Les mer om arbeidet til fellestenestene på deira eiga nettside.

 

BYGNINGSANTIKVAR FOR REGIONMUSEA I ROGALAND

Ryfylkemuseet er vertskap for ein felles bygningsantikvar for musea i Rogaland.

Stillinga er ein del av Rogaland fylkeskommune sine fellestenester for samlingsforvalting ved musea i Rogaland. Antikvaren skal arbeida med å styrka bygningsvernet ved musea, kartlegga den lokale byggeskikken og auka kompetansen om denne, samt sikra system for dokumentasjon av bygningsmassen og FDV i PRIMUS. Stillinga har ei eiga nettside med meir informasjon.

Kirsten Hellerdal Fosstveit vart tilsett som bygningsantikvar for regionmusea i Rogaland i 2016.

Bygningsantikvaren er del av fellestenestene med fotoarkivar og eit samlingsteam.

Følg bygningsantikvaren i sosiale media:

   

Bli Medlem