Vel stad

PÅGÅANDE FORSKINGSPROSJEKT

BYGDEBØKER FOR GAMLE SULDAL KOMMUNE 

Bygdebokhistorikar Ernst Berge Drange held for tida på med innsamling av materiale til ei ny bygdebok for gamle Suldal kommune, nemleg «Suldal. Gardar og folk» (4 bind).

Hovudperspektivet i bygdebokarbeidet til Drange, har vore å sjå historia innafrå, med utgangspunkt i natur- og ressursgrunnlaget på kvar einskild gard. I tillegg til det vanlege, skriftlege lokalhistoriske kjeldematerialet blir det såleis gjort eit større feltarbeid i samband med bøkene.

Bli Medlem