Vel stad

PUBLIKASJONAR

FOLK I RYFYLKE – ÅRBOKA TIL MUSEET

 • 2018: Tema: Typisk norsk?
 • 2017: Tema: 50 år med samarbeid
 • 2016: Folk i Ryfylke (frie artiklar frå museet)
 • 2015: Talande ting (Tema: Om gjenstandssamlinga)
 • 2014: Tema: Håland
 • 2013: Innblikk. Boka om Ryfylkemuseet
 • 2012: Tema: Industristaden
 • 2011: Tema: Bedehus
 • 2010: Tema: Mølleparken
 • 2009: Tema: Kvitsøy hummermuseum
 • 2008: Tema: Husmannsplasset
 • 2007: Tema: Viga
 • 2006: Tema: Ryfylkemuseet 25 år
 • 2005: Tema: Hustveit
 • 2004: Tema: Kolbeinstveit
 • 2003: Tema: Ryfylke
 • 2002: Tema: Folkemusikk
 • 2001: Tema: Byggeskikk i Ryfylke
 • 2000: Tema: Framtida
 • 1999: Tema: «Brødrene af Sand» og fjordafarten
 • 1998: Tema: Ung i Ryfylke
 • 1997: Tema: Mat og måltider
 • 1996: Tema: Husfliden i Ryfylke
 • 1995: Tema: Strandstader i Ryfylke
 • 1994: Tema: Kvinner i Ryfylke
 • 1993: Tema: Øykultur
 • 1992: Tema: Samvirke
 • 1991: Tema: Møte
 • 1990: Bondefiske i Ryfylke. Song- og musikklivet på bedehusa i Ryfylke. Kyrkjemusikar i bedehusland. Frå musikk til ungdomskor. Natur- og miljøskildringar i Ryfylke-lyrikk. Bernhard Håvarsholm. Gamle bryllaupskikkar på Finnøy. Her åtte dei sitt bu.
 • 1989: Då austmennene for til Hylen på Handel. Ruteferdsla på Hylsfjorden. Øvre Suldal smørlag. Høring i Suldal. Bøkring på Ropeidhalvøya. Ny hage med gamle fruktslag.
 • 1988/2: Stampe vadmål. Ryfylkeborn i arbeid og leik i eldre tid. Drivhuset modent for museum.
 • 1988/1: Årsmelding og planar.
 • 1987/2: Folkemusikken i Rogaland. Krossåkle i Suldal. Sponkorgproduksjonen i Hjelmeland.
 • 1987/1: Kraft og kultur. Det største vasskraftprosjektet i landet.
 • 1986 /2: Jubileumsskrift. Om bygningane og samlingane.
 • 1986/1: Stålverket på Jørpeland. Jærstolar. Sigmundstad sagbruk og Kassafabrikk. Industrien på bygda. Enighedens Kobber Verk.
 • 1985/2: Tema: Suldalsdampen.
 • 1985/1: Åbøbyen i Sauda. Johs. W. Rasmussens samling. Fister ungdomshus. Arkitektur og byggeskikk på Jelsa.
 • 1984/2: Frukt og bærdyrking i Hjelmeland. Frå jordbruksbygd til skogbruksbygd. Nordenden verd å verna.
 • 1984/1: Soga til Rogaland Folkemuseum. Erfjord bygdemuseum. Vernesaker på Jelsa.

ALLMENN KULTURHISTORIE

 • 2016: Høibo, Roy, Islam i bedehusland, artikkel i antologien Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn, utgitt av Vest-Agder museet i samarbeid med Norsk ICOM. Norsk og engelsk digitalversjon av boka.
 • 2015: Brandal, Trygve: Kraften. Jubileumsbok for Røldal-Suldal Kraft.
 • 2005: Høibo, Roy (red.): Frå Ulladalen til Debre Zeit. Johan Hovda fortel.
 • 2005: Ramstrøm, Ann Kristin: Migranten og kvardagslivet. Rapport frå ei undersøking av tru og kvardagsliv.
 • 2004: Brandal, Trygve (red.): De(t) umulige. Historia om Hiimsmoenkollektivet.
 • 2003: Brandal, Trygve: Turist i Ryfylke. Katalog til utstilling laga i samarbeid mellom Ryfylkemuseet og Stavanger Turistforening.
 • 2002: Høibo, Roy og Høibo, Karoline: Den fleirkulturelle bygda. Rapport om innvandring i Ryfylke.
 • 1999: Høibo, Roy: Den lange vegen. Rapport om museet og den fleirkulturelle utfordringa.
 • 1998: Brandal, Trygve: Sterkast åleine. Hjelmeland Sparebank og bygdesamfunnet gjennom 100 år. Utg.: Hjelmeland sparebank.
 • 1998: Brandal, Trygve og Tjeltveit, Njål: Geit og støl. 1998. Geitehald i Ryfylke og Nord-Rogaland
 • 1996: Bakka, Gunnvor, Drange, Ernst og Olimstad, Ingvar (red.): Med Suldal i hjarta. Johan Veka. Eit hundreårsskrift.
 • 1996: Brandal, Trygve og Tjeltveit, Njål: Sau og hei. Sauehald og heiaføring i Ryfylke og på Haugalandet.
 • 1996: Myhre, Anne Margrete: Pinnhuer frå Suldal. Særtrykk av Folk i Ryfylke. Utg. Rogaland Husflidslag i samarbeid med Ryfylkemuseet.
 • 1995: Høibo, Roy (red.): From visitors to users. Museums and Communities. Rapport frå generalkonferansen til ICOM/ICR.
 • 1995: Larsen, Trine Marie: Stev og støvsuging. Ei gransking av kulturelle endringar etter Ulla-Førre utbygginga.
 • 1994: Moe, Jon: Kari. Ei utvandrarsoge.
 • 1994: Tjeltveit, Njål: Etterkrigs-Ryfylke. Regionhistorie.
 • 1993: Tjeltveit, Njål: Bygda sitt hjarta. Båtstoppestader i Ryfylke.
 • 1992: Høibo, Roy og Tjeltveit, Njål: Ryfylkevegen. Kulturhistorsk vegbok Ryfylkevegen.
 • 1992: Moe, Jon: Geiterams. 42 tidsbilete frå Ryfylke.
 • 1989: Høibo, Roy: Jelsa kyrkje. Utg. Ryfylkemuseet og Jelsa sokneråd.
 • 1989: Høibo, Roy og Tjeltveit, Njål: Ryfylke. Liv og landskap. I samarbeid med Dreyer Bok.
 • 1987: Høibo, Roy og Tjeltveit, Njål: Hjelmeland – bilete frå farne år. 1987. Bildebok.
 • 1987: Høibo, Roy: Ulla-Førre. Norges største vasskraftprosjekt. Anleggshistorie.
 • 1985: Hellemo, Lars: Frå torvskurd til tingsal. Kulturhistoriske riss frå Rogaland. Utg. Dreyer bok i samarbeid med Ryfylkemuseet.
 • 1985: Høibo, Roy: 50 år i opposisjon. Suldal arbeidarparti 1934 – 1984.
 • 1984: Høibo, Roy: Folk og hus i Suldal. Bildebok.
 • 1982: Høibo, Roy: Då besta var ung. Teksthefte til ei utstilling om kvinnfolkarbeid.

BYGDEBØKER

 • 2014: Drange, Ernst Berge: Jelsa – Gardar og folk 3. Gardane på Halvøynå på sør- og vest-sida, inkludert Folløynå, samt gardane på nordsida av Halvøynå
 • 2013: Drange, Ernst Berge: Jelsa – Gardar og folk 2. Høyvik- og Jårvik-gardane på sørsida av Sandsfjorden og Halvøynå frå Åsarøy-gardane til Kjølvik på nordsida, inkludert Refsbygdå
 • 2010: Drange, Ernst Berge: Jelsa – Gardar og folk 1. Økstrafjorden, Jelsa med Gjerde, Prestegarden og strandstaden, og Berakvam.
 • 2004: Drange, Ernst Berge: Erfjord – Gardar og folk. Bd. I. Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen.
 • 2004: Drange, Ernst Berge: Erfjord – Gardar og folk. Bd. II. Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden.
 • 2000: Drange, Ernst Berge: Sand – Gardar og folk. Bd. III. Sand og strandstaden Sandslandet.
 • 1998: Drange, Ernst Berge: Sand – Gardar og folk. Bd. II. Eide, Sandsbygdå og fjordgardane.
 • 1997: Drange, Ernst Berge: Sand – Gardar og folk. Bd. I. Vintraleå og Hylstronnå.
 • 1993: Høibo, Roy: Soga om Sand. 1993. Kultursoga.

BYGNINGSVERN

 • 2016: Høibo, Roy: Prioritering i bygningssamlinga. Forvaltning, forsking og formidling
 • 2008: Høibo, Roy (prosjektleiar): Handbok i dokumentasjon av bygningar. Ei rettleiing i kjeldeskaping og kunnskapsoppbygging.
 • 2007: Holmboe, Grete og Roalkvam, Rune: Bygg i Suldal. Rettleiar i byggeskikk. I samarbeid med Suldal kommune.
 • 1999: Holmboe, Grete: Taktekking. Prosjekt bygningsvern i Ryfylke.
 • 1999: Holmboe, Grete: Glas, dører og listverk. Prosjekt bygningsvern i Ryfylke
 • 1998: Holmboe, Grete: Treet som virke. Prosjekt bygningsvern i Ryfylke.
 • 1997: Holmboe, Grete: Konstruksjon i tre. Prosjekt bygningsvern i Ryfylke.
 • 1996: Holmboe, Grete: Bygging med stein. Prosjekt bygningsvern i Ryfylke.
 • 1996: Myhre, Anne Margrethe (red.): Verneverdige hus i Suldal. Ein rapport om registrering av faste kulturminne i Suldal.
 • 1993: Holmboe, Grete: Byggeskikk på Sand. Rettleiing for huseigarar. Utg. i samarbeid med Suldal kommune.

FOLKEMUSIKK

 • 2010: Moen, Ruth Anne: Honden og katten og grisen – songar småstubbar og regler frå Lund.
 • 2008: Moen, Ruth Anne: Bergteken. Bd. I. Viser, stev og småstubbar frå Rogaland (inkl 2 CDer). Songbok.
 • 2008: Moen, Ruth Anne: Bergteken. Bd. 2. Folkemusikk frå Rogaland. Emnehefte i musikk, dans og drama.
 • 2006: Moen, Ruth Anne (red.): Eg rodde på spreng – ifrå Hidle te Heng. Songar, småstubbar, rim og regler frå Strand, med CD
 • 2000: Moen, Ruth Anne (produsent): Fela i ura. CD. Folkemusikk frå Bjerkreim. I samarbeid med Vibå spelemannslag.
 • 1999: Moen, Ruth Anne (red.): Den yndigste rose. Julesalmer frå arkivet. Med CD-plate.
 • 1997: Andresen, Eddie og Moen, Ruth Anne (produsentar): Songar frå Jelsa. CD. Songar, melodiar og danseslåttar frå Jelsa.
 • 1989: Moen, Ruth Anne: Folkemusikkformidling. Hovudoppgåve i musikkpedagogikk.
Bli Medlem