MUSEUMSVERT/TILKALLINGSVERT – HELG

Ryfylkemuseet har ledig stilling som museumsvert/ tilkallingsvert i helger og ved behov. Museumsverten er vårt hyggelege ansikt utad og den personen som besøkande gjester møter. I Nesasjøhuset finn ein utstillingar, museumsbutikk og kafé. Arbeidstida er vanlegvis 2(3) helgevakter i månaden, men i skuleferiane treng me deg meir. Stillinga passer for ein moden skuleelev og er underlagt Formidlingsavdelinga. Avdelinga står framføre mange spennande prosjekt innom satsingsområda inkludering, kulturelt mangfald og immateriell kulturarv.

Stillinga byr på allsidige og kjekke arbeidsoppgåver som mellom anna omfattar følgjande:

– Ta imot besøkande på Nesasjøhuset
– Informera om museets tilbod
– Svara på telefonen
– Betjening av kunder og utføra forefallande arbeid i museumsbutikken samt kaféen
– Ansvar for gjennomføring av aktivitetar for besøkande i skuleferiar

Jobben passar for deg som:

– trivst i sjølvstendig arbeid, men som òg samarbeider godt med andre
– liker å møta og som kan snakka med menneske i alle aldrar
– er ansvarsmedviten og som liker å gi «det lille ekstra»
– har god kommunikasjonsevne og som snakkar godt norsk og engelsk eller tysk/fransk
– er positiv, omgjengeleg og serviceinnstilt og som bidrar til det gode arbeidsmiljøet vårt.
– har god kunnskap om nærmiljøet spesielt og Suldal generelt

Me kan tilby:

– eit godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske kollegaer
– ein variert arbeidskvardag med både rolege og hektiske fasar
– lønn etter avtale

Spørsmål om stillinga kan rettast til Elisabeth Figenschou (formidlingsavdelinga) tlf. 52 79 29 50 / mob. 466 80 832.

Søknad vedlagt CV skal sendast som e-post til post@ryfylkemuseet.no, eller eventuelt skriftleg til Ryfylkemuseet, Nordenden 14, 4230 Sand

Søknadsfrist: 8. januar

Bli Medlem