Folk i Ryfylke 2001

Denne utgåva av FOLK i Ryfylke inneheld ei oppsummering av resultata frå prosjektet «Byggeskikk i Ryfylke». Dette er eit prosjekt som har gått over 6 år, og som Statens kulturminneråd fann å ville heidre med diplom og god omtale da rådets pris for 2001 blei utdelt. Statens kulturminneråd meiner prosjektet er «forbilledlig», og skriv at det «håper prosjektet kan være til inspirasjon og etterfølgelse for arbeidet med bygningsvern i andre deler av landet».

For kvar del av prosjektet er det utarbeidd ein rapport med fleire foto og illustrasjonar enn det er blitt plass til i artiklane i årboka. Desse rapportane kan tingast her.

 


Pris kr 150,- (frakt kjem i tillegg).

Du kan kjøpe boka i museumsbutikken på Nesasjøhuset.

Bøkene kan også tingast her.

INNHALD

Desse artiklane finn du i årboka, i tillegg til årsmeldinga.


Byggeskikk i Ryfylke


Bygging med stein


Treet som virke


Konstruksjon i tre


Taktekking


Glas, dører og listverk


 

Bli Medlem