Folk i Ryfylke 2003

I dette hefte prøver vi å seia noe om kva Ryfylke er og har vore, som administrativ eining og som råvareleverandør og energiprodusent. Og så prøver vi oss på ei analyse av ulike forsøk på samarbeid, både det generelle, som har gått føre seg som eit formelt samarbeid mellom ein del kommunar, og samarbeidet på saksfelt som har vore peika ut som viktige.

MUSEUMSBUTIKKEN

I Nesasjøhuset på Sand har Ryfylkemuseet ein butikk med eit utval bøker, hefte, CD-ar, bruksgjenstandar og gåveartiklar. Her er det også ein enkel kafé.

 


Pris kr 150,- (frakt kjem i tillegg).

Du kan kjøpe boka i museumsbutikken på Nesasjøhuset.

Bøkene kan også tingast her.

 

INNHALD

Desse artiklane finn du i årboka, i tillegg til årsmeldinga.


Ernst Berge Drange; Det eldste Ryfylke – Ei historie om skiftande grensar


Trygve Brandal; Frå femten til åtte – Kommunesamanslåingar i Ryfylke i 1965


Roy Høibo; «Ikke en selvgitt region» – Om strevet med å samle Ryfylke


Trygve Brandal; Næringsgrunnlaget i Ryfylke – Råvareleverandør og energiprodusent


Roy Høibo; Vegen til byen – Om strevet med å knytte Ryfylke til Nord-Jæren


Roy Høibo; Kulturell utvikling – Om strevet med å gjera kulturen til eit strategisk virkemiddel

 

 

 

 

 

Bli Medlem