Sand, Gardar og folk

Sand, Gardar og folk I

Vintraleå og Hylsstronnå (Gardsnummer 1-23)

Innhold

Ropeid – gardssoga, Folka på Ropeid, Ytre Selland – gardssoga, Folka på Ytre Selland, Østabø – gardssoga, Folka på Østabø, Tysseland – gardssoga, Sagbruka i Tysselandsfossen, Folka på Tysseland, Rørvikjå – gardssoga, Folka i Rørvikjå, Ås – gardssoga, Folka på Ås, Ilstad – gardssoga, Folka på Ilstad, Tjelmeland – gardssoga, Folka på Tjelmeland, Vestre og Austre Fattnes med Steinsland- gardssoga, Folka i Fattnes, Folka i Vestre Fattnes, Folka i Austre Fattnes, Folka på Steinsland, Drarvikjå – gardssoga, Folka i Dravikjå, Løland – gardssoga, Folka på Løland, Fattland – gardssoga, Folka på Fattland, Ytre og Indre Vanvik – gardssoga, Folka i Vanvik, Folka i Indre Vanvik, Folka i Ytre Vanvik, Ørland – gardssoga, Folka på Ørland, Ytre og Indre Bjerga – gardssoga, Folka på Ytre Bjerga, Folka på Indre Bjerga, Tengesdal – gardssoga, Folka i Tengesdal, Indre Selland – gardssoga, Folka på Indre Selland, Lingvong – gardssoga, Folka på Lingvong, Hylen – gardssoga, Folka i Hylen

Pris kr 300,- (frakt kjem i tillegg).

Du kan kjøpe boka i museumsbutikken på Nesasjøhuset.

Bygdebøkene og andre bøker kan også tingast her.

Sand Gardar og folk II

Innhold

Eide – gardssoga, Folka på Eide (gardsbruka), Arbeidsskulen, folkehøgskulen, Husmannsfolk, strandsitjarar, Parselleigarar, Bustadfeltet Eidsbakkadn, Bustadfeltet Bjørkaren, Helland (Hedland) – gardssoga, Folka på Hedland, Mo – gardssoga, Folka i Mo, Hanakam – gardssoga, Folka på Hanakam, Brommeland – gardssoga, Folka på Brommeland, Grov – gardssoga, Folka i Grov, Hiim – gardssoga, Folka på Hiim, Berge – gardssoga, Folka på Berge, Hauge (Haua) – gardssoga, Folka på Haua, Skeie – gardssoga, Folka på Skeie, Vela – gardssoga, Folka på Vela, Ersdalen – gardssoga, Folka i Ersdalen, Lovernes – gardssoga, Folka i Lovernes, Kuvikjå (Førre) – gardssoga, Folka i Kuvikjå, Nevøynå – gardssoga, Folka i Nevøynå

 

Pris kr 300,- (frakt kjem i tillegg).

Du kan kjøpe boka i museumsbutikken på Nesasjøhuset.

Bygdebøkene og andre bøker kan også tingast her.

Sand Gardar og folk III

Innhold
Sand  – gardssoga, Folka på Sand (gardsbruka), Husmannsfolk, Utparselleringa 1863-1899, Utparselleringa 1900-1945, Utparselleringa 1945-1999, Festetomter under Prestagarden, Strandstaden Sandslandet, Sandsvikjå (Sandslandet) og livet der , gjennom tidene, Folka  på strandstaden. Sandslandet gjennom hundreåra, Strandsitjarar på 16- og 1700-talet, Strandsitjarar på 1800-, talet, Andre på 1700-talet (inderstar), Andre på 1800-talet (inderstar), og 1900-talet, Bustadområdet Norenden, Bustadområdet Bakkjen, Bustadområdet Hauadn, Bustadområdet Smørdalen (med Bekkjatorjå), Busetnaden i Gatå, Bustadområdet Bakkadn, Sørenden med Groen og Osbakkstronnå, Osbakkjen og Lågabrotet, Bustadområdet på brotet vest for Lagarhus-tunet, Utkantbustader på strandstaden, Nye hus på og rett ved strandstaden (etter 1930), Nye hus på Lagarhus-garden (etter 1930), Bustadområdet (og forretningsområdet) Dalane (ved Gamlevegen), Bustadområdet Einersbakkjen og Einersneset, Bustadområdet Prestahauen, Bustadområdet Britastykkje, Bustader ved Eidsvegen, Tomter i og ved Prestagarden (med Bjødnateigen), Bustadfeltet Maleniusåsen, Bustadfeltet Flataberget, Bustadfeltet Prestaåsen, Sands Laksefiske, Forpaktarar og eigarar av laksefisket


Pris kr 350,- (frakt kjem i tillegg).

Du kan kjøpe boka i museumsbutikken på Nesasjøhuset.

Bygdebøkene og andre bøker kan også tingast her.

Bli Medlem