Bethel

Bestill omvising

Bedehuskulturen

Bedehusa og livet i og kring bedehuset var ein stor del av Ryfylke-kulturen og har dermed vore ein viktig del av Ryfylke-sjela. Bedehuskulturen har påverka identitetsbygging, sjølvforståing og sentrale verdiar i levesettet til ryfylkingar gjennom fleire generasjonar, anten ein slutta seg til bedehusrørsla eller markerte avstand. Nokre av dei første bedehusa i Noreg vart satt opp i kommunar i Ryfylke mellom 1837 og 1840. Totalt sett har det vore over 100 bedehus i Ryfylke.
Frå 2008 til 2011 dokumenterte Ryfylkemuseet bedehuskulturen i Ryfylke og innverknaden den har og har hatt på ryfylkingar. Det innsamla materialet består av intervju, fotografi, arkiv og gjenstandar. I utstillinga «Lekmannsrørsla og bedehusa» som heng på galleriet i bedehuset Bethel på Judaberg, kan ein sjå resultatet av dokumenteringsprosjektet. Prosjektet har òg vore grunnlag for utgjevinga av Ryfylkemuseet si årbok Folk i Ryfylke 2011 der temaet var bedehus.

Bedehuset Bethel på Judaberg er frå 1878 og er dermed det eldste bedehuset som framleis er i bruk i Ryfylke.

Tilkomst

Bethel ligg langs riksveg 519 på Judaberg.

RFF2007-003-020-e1462362104918