Tilsette

Leiing og administrasjon

Anna Ehrhardt

Direktør

anna.ehrhardt@ryfylkemuseet.no 919 09 132

Maria Corazon Dørheim

Reinhaldar

post@ryfylkemuseet.no 52 79 29 50

Rahmo Abdulle Weydow Ali

Reinhaldar

52 79 29 50

Sanja Ignjatic

Kontorleiar

Sanja.Ignjatic@ryfylkemuseet.no 480 62 758

Ståle Tollefsen

Administrasjonsrådgjevar

stale.tollefsen@ryfylkemuseet.no 46674404

Samlingsavdeling

Arp Schmidt

Avdelingsleiar

Arp.Schmidt@ryfylkemuseet.no 919 05 602

Bernd Elmies

Magasinforvaltar/arkivar

Bernd.Elmies@ryfylkemuseet.no 91 99 04 97

Formidlingsavdeling

Elisabeth Figenschou

Publikumskoordinator

elisabeth.figenschou@ryfylkemuseet.no 466 80 832

Ida Nerheim

Formidlingsassistent

ida.nerheim@ryfylkemuseet.no 48 42 65 28

Maria Salem

Museumspedagog

maria.salem@ryfylkemuseet.no 919 00 495

Marie Bønløkke Missuno

Avdelingsleiarvforsking og formidling – Førstekonservator NMF, PhD

Marie.B.Missuno@ryfylkemuseet.no 919 01 255

Folkemusikkarkivet

Are August Flannagan Furubotn

Folkedanskonsulent

are.august.furubotn@ryfylkemuseet.no 52792950

Åshild Vetrhus

Avdelingsleiar (i permisjon til 31.03.25)

ashild.vetrhus@ryfylkemuseet.no 975 03 463

Bygningsavdeling

Bergit Tysseland

Museumshandverkar

bergit.tysseland@ryfylkemuseet.no 52 79 29 50

Kirsten Hellerdal Fosstveit

Bygningsantikvar, Museumstenestene i Rogaland

khf@ryfylkemuseet.no

Kjell Gunnar Haraldseid

Museumshandverkar

Kjell.Gunnar.Haraldseid@ryfylkemuseet.no 976 06 443

Lise Johnsen

Leiar, Bygningsavdelinga

lise.johnsen@ryfylkemuseet.no 97616051

Mark Laurenson

Museumshandverkar

post@ryfylkemuseet.no 52 79 29 50

Nils Hoftun

Vaktmester

nils.hoftun@ryfylkemuseet.no 99169654

Simen Bie Malde

Bygningsvernrådgjevar

simen.bie.malde@ryfylkemuseet.no 401 83 602

Sven Hoftun

Driftsleiar/museumshandverkar

Sven.Hoftun@ryfylkemuseet.no 959 09 447

Forsking

Ernst Berge Drange

Førstekonservator/bygdebokskrivar

Ernst.Berge.Drange@ryfylkemuseet.no 951 65 913