PUBLIKASJONAR

Her finn du alle våre publikasjonar

FOLK I RYFYLKE – ÅRBOKA TIL MUSEET
ALLMENN KULTURHISTORIE
BYGDEBØKER
BYGNINGSVERN
FOLKEMUSIKK

Om det står ‘Boka som PDF’ bak årboka så kan du lesa den ved å trykke på lenka. Du kan også søka i boka: trykk på CTRL+f og skriv inn ordet du vil søke etter og trykk ENTER.

Om du vil bestille nokon av desse bøkene kan du gjera det i nettbutikken vår.

FOLK I RYFYLKE – ÅRBOKA TIL MUSEET

FOLK I RYFYLKE – ÅRBOKA TIL MUSEET

 • 2021: Berekraft
 • 2020: Glimt frå museet
 • 2019: Ryfylke før og nå
 • 2018: Tema: Typisk norsk?
 • 2017: Tema: 50 år med samarbeid
 • 2016: Folk i Ryfylke (frie artiklar frå museet)
 • 2015: Talande ting (Tema: Om gjenstandssamlinga)
 • 2014: Tema: Håland
 • 2013: Innblikk. Boka om Ryfylkemuseet
 • 2012: Tema: Industristaden (boka som PDF)
 • 2011: Tema: Bedehus (boka som PDF)
 • 2010: Tema: Mølleparken (boka som PDF)
 • 2009: Tema: Kvitsøy hummermuseum (boka som PDF)
 • 2008: Tema: Husmannsplasset (boka som PDF)
 • 2007: Tema: Viga (boka som PDF)
 • 2006: Tema: Ryfylkemuseet 25 år (boka som PDF)
 • 2005: Tema: Hustveit (boka som PDF)
 • 2004: Tema: Kolbeinstveit (boka som PDF)
 • 2003: Tema: Ryfylke (boka som PDF)
 • 2002: Tema: Folkemusikk (boka som PDF)
 • 2001: Tema: Byggeskikk i Ryfylke (boka som PDF)
 • 2000: Tema: Framtida (boka som PDF)
 • 1999: Tema: Folk i Ryfylke 1999 – Brødrene af Sand (boka som PDF-fil)
 • 1998: Tema: Ung i Ryfylke (boka som PDF)
 • 1997: Tema: Mat og måltider (boka som PDF)
 • 1996: Tema: Husfliden i Ryfylke (boka som PDF)
 • 1995: Tema: Strandstader i Ryfylke (boka som PDF)
 • 1994: Tema: Kvinner i Ryfylke (boka som PDF)
 • 1993: Tema: Øykultur (boka som PDF)
 • 1992: Tema: Samvirke (boka som PDF)
 • 1991: Tema: Møte (boka som PDF)
 • 1990: Bondefiske i Ryfylke. Song- og musikklivet på bedehusa i Ryfylke. Kyrkjemusikar i bedehusland. Frå musikk til ungdomskor. Natur- og miljøskildringar i Ryfylke-lyrikk. Bernhard Håvarsholm. Gamle bryllaupskikkar på Finnøy. Her åtte dei sitt bu. (boka som PDF-fil)
 • 1989: Då austmennene for til Hylen på Handel. Ruteferdsla på Hylsfjorden. Øvre Suldal smørlag. Høring i Suldal. Bøkring på Ropeidhalvøya. Ny hage med gamle fruktslag. (boka som PDF-fil)
 • 1988/2: Stampe vadmål. Ryfylkeborn i arbeid og leik i eldre tid. Drivhuset modent for museum. (boka som PDF-fil)
 • 1988/1: Årsmelding og planar. (boka som PDF-fil)
 • 1987/2: Folkemusikken i Rogaland. Krossåkle i Suldal. Sponkorgproduksjonen i Hjelmeland. (boka som PDF-fil)
 • 1987/1: Kraft og kultur. Det største vasskraftprosjektet i landet. (boka som PDF-fil)
 • 1986 /2: Jubileumsskrift. Om bygningane og samlingane. (boka som PDF-fil)
 • 1986/1: Stålverket på Jørpeland. Jærstolar. Sigmundstad sagbruk og Kassafabrikk. Industrien på bygda. Enighedens Kobber Verk. (boka som PDF-fil)
 • 1985/2: Tema: Suldalsdampen. (boka som PDF-fil)
 • 1985/1: Åbøbyen i Sauda. Johs. W. Rasmussens samling. Fister ungdomshus. Arkitektur og byggeskikk på Jelsa.
 • 1984/2: Frukt og bærdyrking i Hjelmeland. Frå jordbruksbygd til skogbruksbygd. Nordenden verd å verna.
 • 1984/1: Soga til Rogaland Folkemuseum. Erfjord bygdemuseum. Vernesaker på Jelsa. (boka som PDF-fil)

ALLMENN KULTURHISTORIE

ALLMENN KULTURHISTORIE

 • 2018: Opheim, Anette, Barn i bygda. Rapport om barns oppvekstvilkår i eit fleirkulturelt samfunn
 • 2016: Høibo, Roy, Islam i bedehusland, artikkel i antologien Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn, utgitt av Vest-Agder museet i samarbeid med Norsk ICOM. Norsk og engelsk digitalversjon av boka.
 • 2015: Brandal, Trygve: Kraften. Jubileumsbok for Røldal-Suldal Kraft.
 • 2015: Høibo, Roy, Methods in working with intangible cultural heritage
 • 2005: Høibo, Roy (red.): Frå Ulladalen til Debre Zeit. Johan Hovda fortel.
 • 2005: Ramstrøm, Ann Kristin: Migranten og kvardagslivet. Rapport frå ei undersøking av tru og kvardagsliv.
 • 2004: Brandal, Trygve (red.): De(t) umulige. Historia om Hiimsmoenkollektivet.
 • 2003: Brandal, Trygve: Turist i Ryfylke. Katalog til utstilling laga i samarbeid mellom Ryfylkemuseet og Stavanger Turistforening.
 • 2002: Høibo, Roy og Høibo, Karoline: Den fleirkulturelle bygda. Rapport om innvandring i Ryfylke.
 • 1999: Høibo, Roy: Den lange vegen. Rapport om museet og den fleirkulturelle utfordringa.
 • 1998: Brandal, Trygve: Sterkast åleine. Hjelmeland Sparebank og bygdesamfunnet gjennom 100 år. Utg.: Hjelmeland sparebank.
 • 1998: Brandal, Trygve og Tjeltveit, Njål: Geit og støl. 1998. Geitehald i Ryfylke og Nord-Rogaland
 • 1996: Bakka, Gunnvor, Drange, Ernst og Olimstad, Ingvar (red.): Med Suldal i hjarta. Johan Veka. Eit hundreårsskrift.
 • 1996: Brandal, Trygve og Tjeltveit, Njål: Sau og hei. Sauehald og heiaføring i Ryfylke og på Haugalandet.
 • 1996: Myhre, Anne Margrete: Pinnhuer frå Suldal. Særtrykk av Folk i Ryfylke. Utg. Rogaland Husflidslag i samarbeid med Ryfylkemuseet.
 • 1995: Høibo, Roy (red.): From visitors to users. Museums and Communities. Rapport frå generalkonferansen til ICOM/ICR.
 • 1995: Larsen, Trine Marie: Stev og støvsuging. Ei gransking av kulturelle endringar etter Ulla-Førre utbygginga.
 • 1994: Moe, Jon: Kari. Ei utvandrarsoge.
 • 1994: Tjeltveit, Njål: Etterkrigs-Ryfylke. Regionhistorie.
 • 1993: Tjeltveit, Njål: Bygda sitt hjarta. Båtstoppestader i Ryfylke.
 • 1992: Høibo, Roy og Tjeltveit, Njål: Ryfylkevegen. Kulturhistorsk vegbok Ryfylkevegen.
 • 1992: Moe, Jon: Geiterams. 42 tidsbilete frå Ryfylke.
 • 1989: Høibo, Roy: Jelsa kyrkje. Utg. Ryfylkemuseet og Jelsa sokneråd.
 • 1989: Høibo, Roy og Tjeltveit, Njål: Ryfylke. Liv og landskap. I samarbeid med Dreyer Bok.
 • 1987: Høibo, Roy og Tjeltveit, Njål: Hjelmeland – bilete frå farne år. 1987. Bildebok.
 • 1987: Høibo, Roy: Ulla-Førre. Norges største vasskraftprosjekt. Anleggshistorie.
 • 1985: Hellemo, Lars: Frå torvskurd til tingsal. Kulturhistoriske riss frå Rogaland. Utg. Dreyer bok i samarbeid med Ryfylkemuseet.
 • 1985: Høibo, Roy: 50 år i opposisjon. Suldal arbeidarparti 1934 – 1984.
 • 1984: Høibo, Roy: Folk og hus i Suldal. Bildebok.
 • 1982: Høibo, Roy: Då besta var ung. Teksthefte til ei utstilling om kvinnfolkarbeid.

BYGDEBØKER

BYGDEBØKER

 • 2021: Drange, Ernst Berge: Suldal – Gardar og folk 1.  Tek føre seg den nedre delen av Suldal, samt dei såkalla Fjellgardane (Hjorteland, Fjellberg, Udladalen og Ørekvam). Nedre delen av dalen omfattar ei innleiiande grendesoga for den såkalla Førlandskrinsen, med noko stoff som gjeld heile dalen oppetter, samt gardane Foss, Kvestad, Herabakka, Førland, Mo, Galland, Nerheim, Bergjorg, Vasshus, Ritland og Mork, det vil seia dalen frå Juvo til den såkalla Kvalekrikjen. Fjellgardane har òg som innleiing ei grendesoga for «Fjellgaradn».
 • 2014: Drange, Ernst Berge: Jelsa – Gardar og folk 3. Gardane på Halvøynå på sør- og vest-sida, inkludert Folløynå, samt gardane på nordsida av Halvøynå
 • 2013: Drange, Ernst Berge: Jelsa – Gardar og folk 2. Høyvik- og Jårvik-gardane på sørsida av Sandsfjorden og Halvøynå frå Åsarøy-gardane til Kjølvik på nordsida, inkludert Refsbygdå
 • 2010: Drange, Ernst Berge: Jelsa – Gardar og folk 1. Økstrafjorden, Jelsa med Gjerde, Prestegarden og strandstaden, og Berakvam.
 • 2004: Drange, Ernst Berge: Erfjord – Gardar og folk. Bd. I. Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen.
 • 2004: Drange, Ernst Berge: Erfjord – Gardar og folk. Bd. II. Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden.
 • 2000: Drange, Ernst Berge: Sand – Gardar og folk. Bd. III. Sand og strandstaden Sandslandet.
 • 1998: Drange, Ernst Berge: Sand – Gardar og folk. Bd. II. Eide, Sandsbygdå og fjordgardane.
 • 1997: Drange, Ernst Berge: Sand – Gardar og folk. Bd. I. Vintraleå og Hylstronnå.
 • 1993: Høibo, Roy: Soga om Sand. 1993. Kultursoga.

BYGNINGSVERN

BYGNINGSVERN

FOLKEMUSIKK

FOLKEMUSIKK

 • 2010: Moen, Ruth Anne: Honden og katten og grisen – songar småstubbar og regler frå Lund.
 • 2008: Moen, Ruth Anne: Bergteken. Bd. I. Viser, stev og småstubbar frå Rogaland (inkl 2 CDer). Songbok.
 • 2008: Moen, Ruth Anne: Bergteken. Bd. 2. Folkemusikk frå Rogaland. Emnehefte i musikk, dans og drama.
 • 2006: Moen, Ruth Anne (red.): Eg rodde på spreng – ifrå Hidle te Heng. Songar, småstubbar, rim og regler frå Strand, med CD
 • 2000: Moen, Ruth Anne (produsent): Fela i ura. CD. Folkemusikk frå Bjerkreim. I samarbeid med Vibå spelemannslag.
 • 1999: Moen, Ruth Anne (red.): Den yndigste rose. Julesalmer frå arkivet. Med CD-plate.
 • 1997: Andresen, Eddie og Moen, Ruth Anne (produsentar): Songar frå Jelsa. CD. Songar, melodiar og danseslåttar frå Jelsa.
 • 1989: Moen, Ruth Anne: Folkemusikkformidling. Hovudoppgåve i musikkpedagogikk.
Bli Medlem