211012_ja_lun190-139-e1462358055254

Hopp til:

Dette skjer

Besøk oss

Om oss

Aktuelt

Dette skjer

Besøk oss

Om oss

Ringleik-Ropeid-gutar-e1461045579252

Besøk etter avtale

Om Folkemusikkarkivet

Les meir

Samlingar

Samlingar

Den eine hovudrolla musea har er å vera samfunnsminne. Dette gjer vi gjennom å driva med innsamling, dokumentasjon, forsking og bevaring.

Innsamlings- og dokumentasjonsarbeidet ved museet har i stor grad vore knytt til særleg definerte prosjekt. Materialet frå desse prosjekta er i stor grad foto-, intervju- og arkivmateriale.

Les meir
Bygningsvern

Bygningsvern

Ryfylkemuseet forvaltar 74 bygningar og 2 antikvariske båtar, og er det største bygningsmuseet i Rogaland. Bygningssamlinga representerer eit stort spenn i alder, sosial tilknyting, bruksområde og byggeteknikk og er såleis kjelde til mykje kunnskap om byggeskikk og det levde livet i og rundt husa i Ryfylke.

Les meir
Historia vår

Historia vår

Ryfylkemuseet er eit kulturhistorisk museum stifta i 1981 med samlingar i og frå heile Ryfylke, ein region med store variasjonar frå øylandskap i vest til fjord- og fjellandskap i aust. Museet har hovudsete på Sand i Suldal, men dekker òg Sauda, Hjelmeland, Strand, Forsand, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy.

Les meir

Ledig kapasitet frå hausten 2024

Skule og barnehage

Les meir

DSCF1789_02-scaled-e1675668979878