Personvern

Me brukar cookies for å gi ei best mogleg brukaroppleving på nettsida vår. Cookies – også kalla informasjonskapslar – er ein standard teknologi som stort sett alle nettsider nyttiggjer seg av. Cookies er små tekstfiler som blir lagra på datamaskinen din. Filene innehelder informasjon som til dømes innstillingar du gjer på nettsida, kva sider på nettsida du besøker, teknisk informasjon om enheten du logger på med, og korleis du navigerer mellom dei ulike sidene.

Programmet me nyttiggjer oss av for å finne desse opplysningane, er Google Analytics. Det er ein nettanalyseteneste som blir levert av Google Inc («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysera korleis brukaren nyttiggjer seg av nettstedet. Informasjonen som blir generert av en slik cookie ved bruk av den aktuelle nettstaden blir sendt til Google og lagra på servere i USA. . Google vil ikkje kobla din IP-adresse med annan informasjon Google har.

Om du ikkje ynskjer at me skal lagre cookies frå din aktivitet på vår nettside, kan du gå til denne linken frå Nettvett.no for å sjå korleis du kan blokkere cookies.