Vel stad

Sauda

Industriarbeidarmuseet og Åbøbyen

Opplev industrihistoria i Sauda

OPNINGSTIDER 2020

VIKTIG: Meir informasjon om våre opningstider grunna koronasituasjonen finn du her.

Åpningstid i perioden 29. juni – 7. august.

Omvisning starter fra Folkets Hus hver mandag, onsdag og fredag kl.12.00.

NB! Forhåndspåmelding innen kl.11.00 den dagen det er omvisning. En kan melde seg på ved å komme på turistkontoret, på telefon: 52 78 42 00 eller på e-post: post@saudaferie.no

KONTAKT

Adresse: Haakonsgaten 51-53, 4200 Sauda
Telefon: (+47) 52 79 29 50
Epost: post@ryfylkemuseet.no
Instagram: instagram.com/industriarbeidarmuseet
Facebook: facebook.com/ryfylkemuseet

GUIDA TUR I ÅBØBYEN

Guida tur i Åbøbyen heile sommaren kvar tysdag, onsdag og torsdag.

Oppmøte ved Folkets Hus kl. 12.00.

Turen tek omlag 1 time.

Guida turar utanom opningstid kan tingast på førespurnad.

PRIS

  • Vaksen kr 60
  • Barn kr 30
  • Familie kr 150

Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet.

Kombibillett: Guiding i Åbøbyen og inngang til museet – kr 100 per person.

ÅBØBYEN

Åbøbyen er eit av dei best bevarte bustadområda for arbeidarar og funksjonærar vi har frå utbygginga av den kraftkrevjande industrien her i landet.

Byanlegget, eller Amerikanarbyen som det og vert kalla, har flotte eksempel på nyklassisistisk arkitektur frå 1920-talet og funkis- og etterkrigsarkitektur.

Bustadområdet ved Sauda smelteverk har tydelege spor etter dei sosiale skilja, med arbeidarbustadane nærast fabrikken, funksjonærbustadane lenger oppe og direktørvillaen lengst borte frå fabrikken og opp i høgda.

Harmonien i bymiljøet, variasjonane, detaljane og dei høge arkitektoniske kvalitetane gjer det spesielt spennande å vandre gjennom byen.

INDUSTRIARBEIDARBUSTAD

Sjølve Industriarbeidarmuseet ligg i Haakonsgate 51-53 og er innreidd i ein tidlegare fire-familiebustad. Desse bustadane låg nærast fabrikken og her kunne opptil 15 barn med foreldre bu på to rom og kjøkken. I Industriarbeidarmuseet i dag finn ein to autentisk innreidde leilegheiter. Ein viser korleis arbeidarar budde på 1920-talet, og den andre leiglegheiten har innreiing frå 1960-talet.

UTSTILLING

I 2019 opnar vi den nye utstillinga «Under røyken – om livet i Åbøbyen».

Utstillinga fortel om korleis livet var for industriarbeidarar som jobba på fabrikken, korleis det var å vera husmor på denne tida, og korleis det var å veksa opp i her. Ì utstillinga kan ein og læra meir om fabrikken og om Åbøbyen.

PÅ SKATTEJAKT MED MOBILEN I HANDA

Vil du veta meir om plassen du er på? Dra på oppdagingsferd med din eigen omvisar på mobilen.

Med vår gratis museumsapp Ryfylkemuseet blir du betre kjent med staden du er på, gjennom informasjon, historiar, bilete og forteljingar.

I appen finn du skjulte historiar og skattar frå forskjellige stadar i Ryfylke. Husk å ta med appen når du drar på oppdagingsferd.

I Åbøbyen er det lagt ut fleire punkt der vi fortell deg om dei skjulte historiar. Appen er gratis og kan lastast ned her.

KORLEIS KOMA SEG HIT
Industriarbeidarmuseet ligg i gåavstand frå handlegatene i Sauda. Gå mot Sauda Stadion og ta av inn mot Håkonsgata. Industriarbeidarmuseet ligg til høgre eit lite stykke inn på denne vegen (Adresse: Håkonsgata 51-53).

 

Bli Medlem