Vel stad

Sauda

Industriarbeidarmuseet og Åbøbyen

Opplev industrihistoria i Sauda

OPNINGSTIDER 2017

4.juni-5. juli og 14. aug-31.aug: søndag kl. 12-16
6.juli-13.aug: torsdag, fredag, laurdag, søndag kl. 12-16
Omvisning for grupper etter førespurnad

PRIS

Kr 60, barn kr 30, familie kr 150
Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet

KONTAKT

Industriarbeidarmuseet
Håkonsgaten 51-53, 4200 Sauda

Ryfylkemuseet
Tlf (+47) 52 79 29 50, post@ryfylkemuseet.no

 

ÅBØBYEN
Åbøbyen er eit av dei best bevarte bustadområda for arbeidarar og funksjonærar vi har frå utbygginga av den kraftkrevjande industrien her i landet.

Byanlegget, eller Amerikanarbyen som det og vert kalla, har flotte eksempel på nyklassisistisk arkitektur frå 1920-talet og funkis- og etterkrigsarkitektur.

Bustadområdet ved Sauda smelteverk har tydelege spor etter dei sosiale skilja, med arbeidarbustadane nærast fabrikken, funksjonærbustadane lenger oppe og direktørvillaen lengst borte frå fabrikken og opp i høgda.

Harmonien i bymiljøet, variasjonane, detaljane og dei høge arkitektoniske kvalitetane gjer det spesielt spennande å vandre gjennom byen.

INDUSTRIARBEIDARBOLIG
I fire-familiehuset i Haakonsgate 51-53 har Ryfylkemuseet etablert Industriarbeidarmuseet. I den eine enden av huset er første etasje innreia, som då huset var nokolunde nytt på 1920-talet, medan andre etasjen har fått eit 1960-tals interiør. I andre enden er det ei utstilling om industrihistoria i Sauda, med fokus på arbeidarane.

 

 

UTSTILLINGAR

I sommar har vi to utstillingar i Industriarbeidarmuseet. «Skal me leika?» handlar om leik og leiketradisjonar, og består av fotografi og gjenstandar frå Ryfylkemuseet sine samlingar og videointervju.

«På Grand Manila» viser eit utval grafiske trykk laga av grafikaren Álvaro Nofuentes. Han var i Sauda i 2014 og lot seg inspirere av industrihistoria og ikkje minst Kjartan Fløgstad sin roman «Grand Manila» som er utgangspunktet for Nofuentes sine trykk.

TILKOMST
Industriarbeidarmuseet ligg i gåavstand frå handlegatene i Sauda. Gå mot Sauda Stadion og ta av inn mot Håkonsgata. Industriarbeidarmuseet ligg til høgre eit lite stykke inn på denne vegen (Adresse: Håkonsgata 51-53).