Vel stad

Sauda

Industriarbeidarmuseet og Åbøbyen

Opplev industrihistoria i Sauda

OPNINGSTIDER 2019
Utstillingsopning: ‘Under Røyken –  livet i Åbøbyen’ torsdag 2. mai kl. 18.00
Saudadagane: søndag 26. mai, kl. 12-15
Torsdag 13. juni kl. 17-19

Opningstider til sommaren kjem snarast.
Omvisning for grupper etter førespurnad

PRIS
Kr 60, barn kr 30, familie kr 150
Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet
Guiding i Åbøbyen og på museet NOK 100 pp.

KONTAKT
Industriarbeidarmuseet
Håkonsgaten 51-53, 4200 Sauda

Ryfylkemuseet
Tlf (+47) 52 79 29 50, post@ryfylkemuseet.no

 

ÅBØBYEN
Åbøbyen er eit av dei best bevarte bustadområda for arbeidarar og funksjonærar vi har frå utbygginga av den kraftkrevjande industrien her i landet.

Byanlegget, eller Amerikanarbyen som det og vert kalla, har flotte eksempel på nyklassisistisk arkitektur frå 1920-talet og funkis- og etterkrigsarkitektur.

Bustadområdet ved Sauda smelteverk har tydelege spor etter dei sosiale skilja, med arbeidarbustadane nærast fabrikken, funksjonærbustadane lenger oppe og direktørvillaen lengst borte frå fabrikken og opp i høgda.

Harmonien i bymiljøet, variasjonane, detaljane og dei høge arkitektoniske kvalitetane gjer det spesielt spennande å vandre gjennom byen.

INDUSTRIARBEIDARBOLIG
Sjølve Industriarbeidarmuseet ligg i Haakonsgate 51-53 og er innreidd i ein tidlegare fire-familiebolig. Desse boligane låg nærmast fabrikken og her kunne opptil 15 barn med foreldre bu på to rom og kjøkken. I industriarbeidarmuseet i dag finn ein autentisk innreidde husvære i 1920- og 1960-talsstil.

 

 

 

UTSTILLING

I 2019 opnar vi den nye utstillinga «Under røyken, – livet i Åbøbyen».

Utstillinga fortel om korleis det var å vera industriarbeidar, om fabrikken og om Åbøbyen.

 

 

PÅ SKATTEJAKT MED MOBILEN I HANDA

Vil du veta meir om plassen du er på? Dra på oppdagingsferd med din eigen omvisar på mobilen.

Med vår gratis museumsapp Ryfylkemuseet blir du betre kjent med staden du er på, gjennom informasjon, historiar, bilete og forteljingar. La deg overraska.

I appen finn du skjulte historiar og skattar frå forskjellige stadar i Ryfylke. Husk å ta med appen når du drar på oppdagingsferd.
I Åbøbyen er det lagt ut fleire punkt der vi fortell deg om dei skjulte historiar.
Appen er gratis og kan lastast ned her.

TILKOMST
Industriarbeidarmuseet ligg i gåavstand frå handlegatene i Sauda. Gå mot Sauda Stadion og ta av inn mot Håkonsgata. Industriarbeidarmuseet ligg til høgre eit lite stykke inn på denne vegen (Adresse: Håkonsgata 51-53).

 

Bli Medlem