Vel stad

Sauda

Industriarbeidarmuseet og Åbøbyen

Opplev industrihistoria i Sauda

OPNINGSTIDER 2018
Fredag 25.-laurdag 26. mai, kl. 12-18
onsdag 13.+ onsdag 27.+ laurdag 30. juni kl 12-16
onsdag 11. + laurdag 14. juli kl 12-16
onsdag 8. + laurdag 11. august, onsdag 22. + laurdag 25. august kl 12-16
laurdag 8. september kl 12-16
Omvisning for grupper etter førespurnad

PRIS
Vi jobbar mot ein ny ustilling som opner i 2019. I 2018 kan du være med å bidra med vår utstillingsarbeid ved å si din meining og gi oss ditt innspel.
Guiding i Åbøbyen og miljøutstillinga NOK 60 pp.

KONTAKT
Industriarbeidarmuseet
Håkonsgaten 51-53, 4200 Sauda

Ryfylkemuseet
Tlf (+47) 52 79 29 50, post@ryfylkemuseet.no

 

ÅBØBYEN
Åbøbyen er eit av dei best bevarte bustadområda for arbeidarar og funksjonærar vi har frå utbygginga av den kraftkrevjande industrien her i landet.

Byanlegget, eller Amerikanarbyen som det og vert kalla, har flotte eksempel på nyklassisistisk arkitektur frå 1920-talet og funkis- og etterkrigsarkitektur.

Bustadområdet ved Sauda smelteverk har tydelege spor etter dei sosiale skilja, med arbeidarbustadane nærast fabrikken, funksjonærbustadane lenger oppe og direktørvillaen lengst borte frå fabrikken og opp i høgda.

Harmonien i bymiljøet, variasjonane, detaljane og dei høge arkitektoniske kvalitetane gjer det spesielt spennande å vandre gjennom byen.

INDUSTRIARBEIDARBOLIG
I fire-familiehuset i Haakonsgate 51-53 har Ryfylkemuseet etablert Industriarbeidarmuseet. I den eine enden av huset er første etasje innreia, som då huset var nokolunde nytt på 1920-talet, medan andre etasjen har fått eit 1960-tals interiør. I andre enden er det ei utstilling om industrihistoria i Sauda, med fokus på arbeidarane.

 

 

UTSTILLINGAR

Medan me jobbar med ei ny utstilling om industriarbeidarar og Åbøbyen som opnar i 2019, tek  Ellen Bjerkan imot i Sauda på utvalde dagar sommaren 2018. Ho jobbar med den nye utstillinga og viser gjerne frem planar og idear. Kanskje du kan bidra med innspel? Dei to innreidde leilegheitene vil også vere opne desse dagane.

 

TILKOMST
Industriarbeidarmuseet ligg i gåavstand frå handlegatene i Sauda. Gå mot Sauda Stadion og ta av inn mot Håkonsgata. Industriarbeidarmuseet ligg til høgre eit lite stykke inn på denne vegen (Adresse: Håkonsgata 51-53).

 

Bli Medlem