Suldal

Kolbeinstveit

Levande museumsgard med vertskap og gardsdyr
OPNINGSTIDER 2023 24. juni-20. august: Ope kvar dag 11-17 PRIS Vaksne kr 150, barn under 16 ifølge med betalande vaksen har alltid gratis inngang Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet utanom arrangementene (hugs medlemskort!) Ellers i året: Omvisning for grupper på førespurnad Kr 150,- pr pers, min 1500,- samt 850,- pr påbegynte time   KONTAKT Kolbeinstveit Suldalsvegen 1995, 4237 Suldalsosen, tlf. (+47) 400 51 996 Ryfylkemuseet Tlf (+47) 52 79 29 50,  post@ryfylkemuseet.no

I sommarsesongen er Kolbeinstveit ein levande museumsgard med dyr og vertskap som tek i mot besøkande. Me tilbyr omvisingar, me serverer lokalmat og har ei fast utstilling i løa på garden. I tillegg i sommar blir det konsert, det kan bli folkedanskurs, aktivitetsdagar og kanskje til og med ein marknadsdag. Følg med på nettsida her for å få oppdatert informasjon

Når du kjem inn på tunet trør du 150 år tilbake i tid

Hovudbygningane i tunet er ståvehuset og løa som blei sett opp her rundt 1850

GUGGEDALSLOFTET
Midt på tunet står Guggedalsloftet. Det kjem opprinnelig frå Bråtveit i Suldal. Den øvste delen av loftet er datert 1281, medan den nedste er frå rundt 1340

Dette er den eldste bevarte trebygningen i Rogaland. Det er såleis ein unik del av bygningsarven og eit viktig kulturminne

Her kan du sjå eit bildespel om Guggedalsloftet.

Torvtaket er erstatta med bølgeblikk pga. fare for rasing av konstruksjonen under vekta av torvtaket. Rørsler i grunnen blir overvåka. Bølgeblikktaket er eit midlertidig tiltak for å berge bygget, til vi har fått på plass finansiering og godkjenning av Riksantikvaren for eit større restaurerings- og istandsettingsarbeid

BARN
Tunet eignar seg spesielt godt for barn fordi vi har gamle leiker her, høy til å hoppa i og gamaldagse klede til å kle seg ut i.

I tillegg er det dyr på garden, i år har me lam og så treff du hanen Pål og hønene hans. Hønene til Pål lagar dei flottaste egga du nokon gong kommer til å få sjå og kanskje kan du til og med kan få med deg eitt egg heim?

I 2022 fekk me ein ny aktivitet på garden, lafting av hus og ungane elskar det.

UTSTILLINGAR
Det er fleire utstillingar på Kolbeinstveit. Den faste utstillinga «Garden og folka» fortel om dei som har levd på Kolbeinstveit, og korleis dei har brukt husa og utnytta ressursane på garden

SMIA

I 2016 blei smia på Kolbeinstveit restaurert. Gjennom sesongen vert smia fyrt opp på nokre av aktivitetsdagane våre

MAT
Det er mogeleg å kjøpa kaffi, te, saft, vatn og Suldalsbete

TILKOMST
Kolbeinstveit ligg mellom Preikestolen og Trolltunga, like ved Rv 13, Nasjonal Turistvei, 2 km forbi Suldalsosen på høgre side – i retning Røldal.

Parkeringsplassen finn du på andre siden av vegen. Frå parkeringsplassen går du på turveien som går forbi fossen med ulike kvernhus på Tveitåno. Krysser du vegen kjem du til Gamlatveit, som er den originale plasseringen til gården Kolbeinstveit. Gården vart flytta i 1800 åra, og er i sommarsesongen ein ”levande” museumsgård

Fleire av torvtaka til bygningane på Tveitåno var i så dårleg forfatning at dei måtte fjernast. Bygningane har fått eit midlertidig tak av bølgeblikk til ressursar er på plass til eit større restaureringsprosjekt

Området har også mange skilta turstiar. Sjå Ut.no

Bli Medlem