Kvitsøy

Kvitsøy hummermuseum

Historia om hummarfisket på Kvitsøy
OPNINGSTIDER 2024 22. juni til 13. august Tirsdag til søndag 12.30-16.00 (mandag stengt) Utstillingene er åpne PRIS Vaksne kr 60, barn under 16 gratis iflg med betalande vaksen Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet  på ordinære opningsdager. Hugs medlemskort! KONTAKT Hummermuseet Grønningen 22, 4180 Kvitsøy, tlf. (+47) 5173 6300 Ryfylkemuseet Tlf (+47) 52 79 29 50,  post@ryfylkemuseet.no

MUSEET

Ytst i fjorden mellom Karmøy og Randaberg ligg idylliske Kvitsøy, den minste av kommunane i Ryfylke. Øya husar eit av dei flottaste museumsanlegga til Ryfylkemuseet. Kvitsøy hummermuseum vart opna i 2013 og har utstillingar om hummarfisket, fiskenæringa og livet på øya. Hovudutstillinga fortel historia om hummaren og om fisket og handelen med den. Kvitsøy har vore kjent som eit senter for hummarfiske, men yrkesfiskarane fiska òg etter sild, brisling og reker. Havet har altså alltid vore grunnleggjande for busettinga på Kvitsøy, og i museet kan du òg sjå ei utstilling om dagleglivet som fiskar på øya. Museet husar òg innbuet av ein tradisjonell fiskarheim, og ei utstilling som vier seg til båtar og motorar. I tillegg skiltar museet med ei solid samling reiskap knytt til fiskenæringa.

FISKET

Det er særleg hummarparkane og eksporten av hummar som har gjort Kvitsøy kjent for hummarfiske. Gullalderen for fisket og eksporten av hummar var i tida før 1960. På den tida husa Kvitsøy fleire hummarparkar, men desse vart nedlagde då fisket etter kvart vart betydeleg skrinnare. Framleis driv nokre få yrkesfiskarar hummarfiske på øya, men dei fleste driv på hobbybasis.

TILKOMST

Kvitsøy Hummermuseum ligg i eit sjøhus på Grøningen i Ydstebøhavn. Frå fastlandet tek ein ferje frå Mekjarvik. Turen tek ca 35. min. Sjå ferjerute til Kvitsøy her

 

Omvising for grupper utanom sesong på førespurnad

 

 

Bli Medlem