Vel stad

Suldal
RFF2013-093-327

Nesasjøhuset

Hovudsete, museumsbutikk, kafé og utstillingar

OPNINGSTIDER 2018
1.9- 30.6 mandag-fredag kl. 9-15, laurdag kl. 11-15
1.7 – 31.8 alle dagar, kl. 10-17
Utvida opningstider i skuleferie
Omvisning for grupper etter førespurnad

PRIS
Gratis inngang til kafé og museumsbutikk.
Inngang utstilling: kr 60, barn kr 30
Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet

KONTAKT
Nesasjøhuset
Nordenden 14, 4230 Sand, Tlf (+47) 52 79 29 50

Ryfylkemuseet
Tlf (+47) 52 79 29 50,  post@ryfylkemuseet.no

Nesasjøhuset  er hovudsetet til Ryfylkemuseet. Huset ligg flott til i Nordenden på den autentiske/idylliske strandstaden Sand. Sand ligg langs Nasjonal Turistvei Ryfylke i Skattkameret Suldal midt i Ryfylke.

Sjøhuset blei bygd i dei gode sildeåra kring 1850. Her blei nøter og båtar lagra og silda salta. Seinare har huset vore brukt som tønnefabrikk og til ulike lagerformål. Ryfylkemuseet flytta inn i huset i 1991.

Her er det utstillingar, museumsbutikk, ein kafé og ei rekke arrangement gjennom året.

MUSEUMSBUTIKK
I første etasje er det ein flott museumsbutikk med eit godt utval av lokalhistorisk litteratur, lokale handverksprodukt, smykke av norsk design, mm (du kan og bestille nokre av våre bøker i vår nettbutikk).

KAFE
På Nesasjøhuset er det ein fin kafé med utsikt mot Sand og fjorden. Her kan ein kjøpe seg ein god Fair Trade kaffi og nysteikte vaflar med syltetøy og rømme. Me har sitteplasser ute og inne om sommaren.

BRØDRENE AF SAND
I sommarsesongen ligg jekta Brødrene af Sand utanfor museet dersom ho ikkje er på tur.

UTSTILLINGANE
I 2. og 3. etasje har vi både skiftande og faste utstillingar. Det flotte, ljose rommet i 2. etasje blir og bruka til konsertar og andre arrangement.

SKIFTANDE UTSTILLING
I 2. etasje har vi ei ustilling om Ull og sau rundt Nord-Atlanteren – om dei gamle sauerasane. Få eit innblikk i sauehald, ullproduksjon, tekstilhandverk og samanhengen mellom sauehald og kulturlandskapet rundt Nord-Atlanteren (Norge, Island, Shetland, Færøyane, Orknøyane, Grønland, Ytre Hebridene og Isle of Man).

KVITEBJØRNEN
I 3. etasje har vi Kvitebjørnen. Ein interaktiv utstilling for barn som inviterer til leik og fantasi. Utstillinga byggjer på ei forteljing av den lokale forfattaren Rasmus Løland (1861-1907). Løland er ein av dei viktigaste forfattarane innan nynorsk barnelitteratur. I utstillinga møter barna ei eventyrverd der dei kan vandre gjennom forteljinga, kle seg ut, klatre i borger, leika konge i speglsalen, lage leiker av kongler og kvister eller setje seg ned å lese ei bok.

 

Bli Medlem