Vel stad

Hjelmeland
DSC_1008-a

Viga

Museumstun med frukthistorisk hage og utstillingar

OPNINGSTIDER 2018

5. juli – 26.august: torsdag t/m søndag kl. 12-16
Omvisning for grupper etter forespørsel

PRIS
Kr 60, barn kr 30, familie kr 150
Gratis for medlemmer i Venneforeininga til Ryfylkemuseet

KONTAKT
Vigavegen 30, 4130 Hjelmeland

Ryfylkemuseet
Tlf (+47) 52 79 29 50,  post@ryfylkemuseet.no

HISTORIE

Viga er ei perle av ein museumsgard med høg kulturhistorisk verdi. Vi reknar med at det har budd folk i Viga gjennom eit par tusen år. I området finst det fleire gravhaugar og det er gjort funn frå vikingtida. I skriftlege kjelder kan vi følge garden heilt tilbake til 1500-talet.

Viga var eit av dei største gardsbruka i Hjelmeland, og folket på garden hadde fleire tenestefolk. Driftsgrunnlaget var åkerbruk og husdyrhald, men det vart òg dyrka frukt. I 1990 etablerte Ryfylkemuseet ein frukthistorisk hage i Viga med over 100 tre som representerer tradisjonelle eple-, pære- og plommesortar frå Ryfylke.

I 1955 vart Vigatunet fråflytt, og overtatt som museumstun i 1970. Den tidlegare eigaren let ein vesentleg del av inventaret stå att i husa. Ein kjem dermed tett på dagleglivet til personane som budde på tunet og ein får eit autentisk innblikk i levesett, gardshald og arbeidsmetodar.

TUNET

Tunet slik det står i dag er slik det vart sjåande ut i 1821. I dag står eit stovehus med røykstova frå 1600-talet, eldhus, stabbur, løe og ei mindre stove kalla Sisselastova på tunet.

 

RESTAURERING
Ryfylkemuseet har gjennomført ei omfattande restaurering etter gamal byggeskikk og metodar i Viga. Spesielt løa har vore eit stort prosjekt, som det er verd å ta ein kikk på. I løa er det ei eiga utstilling om tradisjonshandverket.

UTSTILLINGAR
I Sisselastova kan ein sjå utstillingen Viga – garden og folka, og den digitale forteljinga, Arbeid året rundt, som handlar om arbeidet på to fruktgardar i Hjelmeland.
I løa er det ei utstilling om tradisjonshandverket, med særleg vekt på tekking av tak med villheller, og ei utstilling om Frukt- og bærdyrkinga i Ryfylke.

SOMMARSESONG

I sommarsesongen tilbyr våre vertar omvisingar og fortel om livet i Viga. Garden husar òg ei stor gjenstandssamling og er rik på kulturhistoriske opplevingar. Sjå vår kalender for informasjon om ulike aktivitetsdagar med leikar og konsertar i Viga.

TILKOMST

Viga ligg flott til i nærleiken av Nasjonal Turistveg og Discovery Route. Skal du frå Preikestolen til Trolltunga på sommarstid anbefalar vi å ta turen innom Vigatunet for ei oppleving utenom det vanlege.

 

Bli Medlem