FOTOPRISAR

Fotoprisar
Ryfylkemuseet kan levera digitale kopiar av foto i fotosamlinga.
Analoge foto (positivar, negativar, diasar) må digitaliserast først.

Prisar
Produkt                                                               Antal                         Pris
Digitalisering av analoge foto, inkl.                        1                                kr 300
oversending per e-post eller kopiering                2-9                              kr 150
til lagringsmedium                                                   10-                              kr 120

Kun oversending av digitale bildefiler                   1                                kr 150
per e-post eller brenning på cd                              2-                               kr 120

Bruksavgift
For foto som skal brukast i kommersiell samanheng (bøker, tidsskrift reklamemateriell, aviser, film, TV og internett) blir det kravd ei bruksavgift på kr 500 pr. stk. Satsen for spesielle bruksområde blir vurdert i kvart tilfelle.
Foto som skal brukast i forskningsrapportar, museumspublikasjonar og lokalhistorisk litteratur er fritekne for bruksavgift.
15 % rabatt til museum, skular, studentar og museumstilsette.

Ekspedisjonsgebyr
På alle tingingar er det eit ekspedisjonsgebyr på kr 100 pr. ekspedisjon.
Alle prisar er inkl. meirverdiavgift.

Bli Medlem