Vel stad

FOTOPRISAR

Digital biletebehandling

Scanning (inkl. oversending pr. e-post el. brenning på cd-plate)

 • 1 stk: 250 kr,
 • 2-9 stk: 130 kr (pr. stk)
 • 10 stk: 100 kr (pr. stk)
 • Kun oversending av digitale biletefiler pr. e-post eller brenning på cd: 1 stk: 125 kr

Papirkopiar av digitale biletefiler

 • A6 (105 x 148 mm): 60 kr
 • A5 (148 x 210 mm): 90 kr
 • A4 (210 x 297 mm): 220 kr
 • A3 (974 x 420 mm): 300 kr
 • A3+ (329 x 483 mm): 300 kr
 • A2 (420 x 594 mm): 350 kr

Papirkopiar frå negativar i arkivet

 • Ved tinging av papirkopiar frå negativar i fotoarkivet er prisen samansett av to faktorar – for scanning og for framstilling av papirkopi.