PROSJEKT BYGNINGSVERN I RYFYLKE (1995-2002)

Fram til 2002 leia Ryfylkemuseet eit prosjekt om byggeskikk og bygningsvern i Ryfylke. Prosjektet starta allereide i 1995, og vi har gjennom desse åra vunne mye verdefull kunnskap om dei tradisjonelle bygningshandverka.

Det vart laga fem hefter i Prosjekt bygningsvern i Ryfylke. Den same informasjonen som står i hefta er publisert på ei eiga nettside. Her kan ein læra meir om den lokale tradisjonen innan bygging med stein, konstruksjon i tre, treet som virke, glas, dører og listverk, og om taktekking.

TEMA:

BYGGING MED STEIN

Klikk på biletet for å lesa meir.

KONSTRUKSJON I TRE

Klikk på biletet for å lesa meir.

TREET SOM VIRKE

Klikk på biletet for å lesa meir.

GLAS, DØRER OG LISTVERK

Klikk på biletet for å lesa meir.

TAKTEKKING

Klikk på biletet for å lesa meir.

HEFTENE

Klikk på biletet for å tinga hefter.

Bli Medlem