PROSJEKTPENGAR TIL SAUDA LOKALARKIV
Sauda lokalarkiv

PROSJEKTPENGAR TIL SAUDA LOKALARKIV

PROSJEKTPENGAR TIL SAUDA LOKALARKIV

Sparebankstiftelsen Sauda har delt ut midlar til allmennyttige prosjekt i Sauda.

Sauda Lokalarkiv fekk tilslag på begge sine søknader.

  • Kr 125 000 er løyvd til arbeidet med digitalisering av den store mengda med interessante foto frå pioneråra i industriutbygginga i Sauda, frå både smelteverket og Saudefaldene. Lokalarkivet vil engasjera ein fagmann til å stå for digitaliseringa, og det skal lagast høgoppløyselege digitale fotofiler samt arbeidskopiar i mindre oppløysing.
  • I tillegg fekk lokalarkivet støtte til å laga ein 5-10 minuttars introduksjonsfilm om Sauda si unike industrihistorie. Filmen er mellom anna tenkt brukt som innleiing til ei guida omvising om industristaden Sauda.

Denne artikkel er publisert i samanheng med nyheitsbrevet vårt.
Ønsker du å motta nyheitsbrevet vårt? Send gjerne ein epost til Anna Ehrhardt, aneh@ryfylkemuseet.no.

Bli Medlem