Locations

TILSETTE | Leiing og administrasjon

Anna Ehrhardt

Direktør

Epost

919 09 132

Sanja Ignjatic

Kontorleiar

Epost

480 62 758

Maria Corazon Dørheim

Reinhaldar

Epost

52 79 29 50

Rahmo Abdulle Weydow Ali

Reinhaldar

Epost

52 79 29 50

TILSETTE | Samlingsavdeling

Arp Schmidt

Avdelingsleiar

Epost

91905602

Bernd Elmies

Arkivar

Epost

919 00 152

TILSETTE | Formidlingsavdeling

Janneke Wijgergangs

Avdelingsleiar

Epost

911 12 973

Anette Opheim

Formidlar

Epost

919 01 610

Kjersti Moe

Formidlar

Epost

919 01 255

Elisabeth Figenschou

Formidling og administrasjon

Epost

52 79 29 50

Siri Maria Jensen

Profil og design

Epost

52 79 29 50

TILSETTE | Folkemusikkarkivet

Åshild Vetrhus

Avdelingsleiar

Epost

975 03 463

Tove Solheim

Arkivar

Epost

959 24 144

TILSETTE | Bygningsavdeling

Stina Ekelund Erlandsen

Avdelingsleiar (permisjon)

Epost

919 05 106

Sven Hoftun

Driftsleiar/museumshandverkar

Epost

959 09 447

IMG_9012-KG

Kjell Gunnar Haraldseid

Museumshandverkar

Epost

976 06 443

Bergit Tysseland

Museumshandverkar

Epost

52 79 29 50

IMG_0333

Kirsten Hellerdal Fosstveit

Bygningsantikvar, fellesstilling for regionsmusea i Rogaland

Epost

TILSETTE | Forsking

Ernst Berge Drange

Førstekonservator/bygdebokskrivar

Epost

951 65 913

Mads Drange

Prosjektleiar

Epost

52 79 29 50

Bli Medlem