BLI MEDLEM AV VENNEFOREININGA TIL MUSEET

Venneforeininga har til formål å

vera til hjelp og støtte for arbeidet ved museet, og skal, i samarbeid med styret for museet, arbeide for å fremje formålet til museet.

På årsmøtet blir det vald eit styre for venneforeininga. Årsmøtet vel og to representantar til museumsstyret.


MEDLEMSKAP

Alle kan bli medlem av venneforeininga!

Som medlem får du:

  • årboka ”Folk i Ryfylke”
  • fri inngong på museet sine anlegg i dei ordinære opningstidene

Det er to typar medlemskap:

  • enkeltmedlem: 350 kr
  • familiemedlem: 400 kr*
    *Familiemedlemskap inkluderer 2 vaksne med sine born.

Meld deg inn ved å fylla ut skjemaet, eller ved å ta kontakt på telefon 52792950.

Nytt medlem

Fyll ut og send inn dette skjemaet for å melde deg inn som nytt medlem i Venneforeininga til Ryfylkemuseet. Som medlem får du årboka ”Folk i Ryfylke” og fri inngong på museet sine anlegg i dei ordinære opningstidene

  • Kryss av
  • Fornavn og etternavn
  • Kvittering på innmeldinga blir sendt på epost.

Bli Medlem