Vel stad

BLI MEDLEM AV VENNEFOREININGA TIL MUSEET

Venneforeininga har til formål å

vera til hjelp og støtte for arbeidet ved museet, og skal, i samarbeid med styret for museet, arbeide for å fremje formålet til museet.

På årsmøtet blir det vald eit styre for venneforeininga. Årsmøtet vel og to representantar til museumsstyret.


MEDLEMSKAP

Alle kan bli medlem av venneforeininga!

Som medlem får du:

  • årboka ”Folk i Ryfylke”
  • fri inngong på museet sine anlegg i dei ordinære opningstidene

Det er to typar medlemskap:

  • enkeltmedlem: 350 kr
  • familiemedlem: 400 kr

Familiemedlemskap inkluderer 2 vaksne med sine born.

Meld deg inn ved å fylla ut skjemaet på denne sida, eller ved å ta kontakt på epost eller telefon 52792950.

BLI MEDLEM!

☑ Eg vil bli medlem i venneforeininga


 

Kvittering på innmeldinga blir sendt på epost

Bli Medlem