TILSETTE | Leiing og administrasjon

Anna Ehrhardt

Direktør

Epost

919 09 132

Sanja Ignjatic

Kontorleiar

Epost

480 62 758

Maria Corazon Dørheim

Reinhaldar

Epost

52 79 29 50

Rahmo Abdulle Weydow Ali

Reinhaldar

Epost

52 79 29 50

TILSETTE | Samlingsavdeling

Arp Schmidt

Avdelingsleiar

Epost

919 05 602

Bernd Elmies

Magasinforvaltar/arkivar

Epost

91 99 04 97

TILSETTE | Formidlingsavdeling

Ida Nerheim

Formidlingsassistent

Epost

48 42 65 28

Marie Bønløkke Missuno

Avdelingsleiarvforsking og formidling - Førstekonservator NMF, PhD

Epost

919 01 255

Elisabeth Figenschou

Publikumskoordinator

Epost

466 80 832

Maria Salem

Museumspedagog

Epost

919 00 495

TILSETTE | Folkemusikkarkivet

Are August Flannagan Furubotn

Folkedanskonsulent

Epost

52792950

Åshild Vetrhus

Avdelingsleiar

Epost

975 03 463

Tove Solheim

Arkivar

Epost

959 24 144

TILSETTE | Bygningsavdeling

Nils Hoftun

Vaktmester

Epost

99169654

Lise Johnsen

Leiar, Bygningsavdelinga

Epost

97616051

Marie Hoff Thomassen

Lærling

Epost

400 52 180

Simen Bie Malde

Bygningsvernrådgjevar

Epost

401 83 602

Sven Hoftun

Driftsleiar/museumshandverkar

Epost

959 09 447

IMG_9012-KG

Kjell Gunnar Haraldseid

Museumshandverkar

Epost

976 06 443

Bergit Tysseland

Museumshandverkar

Epost

52 79 29 50

Mark Laurenson

Museumshandverkar

Epost

52 79 29 50

IMG_0333

Kirsten Hellerdal Fosstveit

Bygningsantikvar, Museumstenestene i Rogaland

Epost

TILSETTE | Forsking

Ernst Berge Drange

Førstekonservator/bygdebokskrivar

Epost

951 65 913

Bli Medlem