Vel stad

TILSETTE | Leiing og administrasjon

Anna Ehrhardt

Direktør

Epost

919 09 132

Sveinung Søyland Moen

Rådgjevar

Epost

919 08 061

Sanja Ignjatic

Kontorleiar

Epost

480 62 758

Maria Corazon Dørheim

Reinhaldar

Epost

52 79 29 50

IMG_8840

Mohamed Sayid Ali

Reinhaldar

Epost

52 79 29 50

TILSETTE | Samlingsavdeling

Trygve Brandal

Avdelingsleiar og førstekonservator

Epost

919 05 602

Bernd Elmies

Arkivar

Epost

919 00 152

TILSETTE | Formidlingsavdeling

Janneke Wijgergangs

Avdelingsleiar

Epost

911 12 973

Kjersti Moe

Formidlar

Epost

919 01 255

Gøril Ramo Håve

Formidlar (vikar)

Epost

919 00 312

Ellen Bjerkan

Formidlar (vikar)

Epost

919 00 176

TILSETTE | Folkemusikkarkivet

Åshild Vetrhus

Avdelingsleiar

Epost

975 03 463

Tove Solheim

Arkivar

Epost

959 24 144

TILSETTE | Bygningsavdeling

Stina Ekelund Erlandsen

Avdelingsleiar

Epost

919 05 106

Sven Hoftun

Driftsleiar/museumshandverkar

Epost

959 09 447

Grete Holmboe

Rådgjevar

Epost

480 01 359

IMG_0333

Kirsten Hellerdal Fosstveit

Bygningsantikvar, fellesstilling for regionsmusea i Rogaland

Epost

476 34 571

Kjell Johnsen

Museumshandverkar

Epost

970 37 615

IMG_9012-KG

Kjell Gunnar Haraldseid

Museumshandverkar

Epost

976 06 443

Ådne Jordebrekk Fermann

Lærling

Epost

52 79 29 50

TILSETTE | Forsking

Ernst Berge Drange

Førstekonservator/bygdebokskrivar

Epost

951 65 913

Anette Opheim

Prosjektmedarbeidar

Epost

919 01 610

Roy Høibo

Prosjektmedarbeidar/rådgjevar

Epost

900 66 147