Vel stad

TILSETTE | Leiing og administrasjon

Anna Ehrhardt

Direktør

Epost

919 09 132

Sanja Ignjatic

Kontorleiar

Epost

480 62 758

Maria Corazon Dørheim

Reinhaldar

Epost

52 79 29 50

Rahmo Abdulle Weydow Ali

Reinhaldar

Epost

52 79 29 50

TILSETTE | Samlingsavdeling

Arp Schmidt

Avdelingsleiar

Epost

919 05 602

Bernd Elmies

Magasinforvaltar/arkivar

Epost

919 00 152

TILSETTE | Formidlingsavdeling

Marie Bønløkke Missuno

Avdelingsleiar (foreldrepermisjon til 09/21)

Epost

919 01 255

Elisabeth Figenschou

Publikumsansvarleg

Epost

466 80 832

Siri Maria Jensen

Museumsvert/Formidlar (vikariat 2021)

Epost

52 79 29 50

Tord Kjerstad

Formidlar (vikariat 2021)

Epost

476 80 436

TILSETTE | Folkemusikkarkivet

Åshild Vetrhus

Avdelingsleiar

Epost

975 03 463

Tove Solheim

Arkivar

Epost

959 24 144

TILSETTE | Bygningsavdeling

Simen Bie Malde

Avdelingsleiar

Epost

957 56 541

Sven Hoftun

Driftsleiar/museumshandverkar

Epost

959 09 447

IMG_9012-KG

Kjell Gunnar Haraldseid

Museumshandverkar

Epost

976 06 443

Bergit Tysseland

Museumshandverkar

Epost

52 79 29 50

Mark Laurenson

Prosjekthandverkar

Epost

52 79 29 50

IMG_0333

Kirsten Hellerdal Fosstveit

Bygningsantikvar, fellesstilling for regionsmusea i Rogaland

Epost

476 34 571

TILSETTE | Forsking

Ernst Berge Drange

Førstekonservator/bygdebokskrivar

Epost

951 65 913

Mads Drange

Prosjektleiar

Epost

992 54 543

Bli Medlem